ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (2.fáza)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Projekt je zameraný na modernizáciu železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, administratívne spadajúcu do Žilinského kraja, pričom zahŕňa 9 ucelených častí stavby (UČS): UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh; UČS 54 Traťový úsek Váh - odbočka a zastávka Varín; UČS 55 Odbočka a zastávka Varín - Strečno; UČS 56Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička; UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina; UČS 97 Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Púchov – Žilina; UČS 98 Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou; UČS 99 Zmena trakcie na STTS 25kV v uzle Žilina; UČS 00 Systém ERTMS v uzle Žilina. V rámci modernizácie dôjde k zvýšeniu rýchlosti v obvode železničnej stanice Žilina na 120 km/hod.

V rámci UČS 53, 56, 96, 97, 98, 99 a 00 bude rekonštruovaných alebo zrenovovaných 7,851 km železničných tratí v sieti TEN-T. Dňa 30. 11. 2023 bola ukončená realizácia aktivít 1. fázy projektu „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza)“, ktorá bola spolufinancovaná z OPII. V rámci OPII bolo odovzdané do predčasného užívania 0,878 km rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T. Z daného vyplýva, že zvyšná časť nových alebo vylepšených tratí TEN-T do hodnoty 7,851 km bude predmetom financovania z PSK, konkrétne 6,973 km.

Vzhľadom na aktualizovaný harmonogram výstavby bude 7,851 km nových alebo vylepšených železničných tratí dosiahnutá až v druhom programovom období (PSK) (po roku 2025) a preto je táto žiadosť predkladaná ako 2. fáza celkového projektu.

Cieľom projektu je modernizovať dopravnú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov interoperability v zmysle legislatívy Európskej únie za účelom odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Popri národnom význame dôležitej križovatky železničných tratí je modernizácia opodstatnená aj z dôvodu vedenia týchto tratí v osiach európskych TEN-T koridorov (Dunaj-Rýn a Baltsko-Jadranský). Hlavnou aktivitou projektu bude realizácia stavby, prostredníctvom ktorej bude uvedený cieľ napĺňaný. Modernizácia železničnej infraštruktúry v železničnom uzle Žilina prispeje k trvalo udržateľnej mobilite obyvateľov, k hospodárskemu rastu, k zníženej produkcii emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, k nižšej hlukovej záťaži, k zníženiu nehodovosti a k časovým úsporám dosiahnutým vplyvom kratších cestovných časov.

• Dĺžka nových alebo vylepšených tratí TEN-T;

• Používatelia novovybudovaných, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratí za rok;

• Nákladná železničná doprava;

• Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre;

• Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE);

• Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T);

• Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí);

• Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Rudina, Rudinka, Vrútky, Gbeľany, Mojš, Teplička nad Váhom, Varín, Žilina, Dunajov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2023 - 01.12.2025
Celková suma
142,388,192 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
A. Modernizácia železničných tratí (zle…
Typ
Modernizácia, resp.…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre
Hodnota
-
Cieľ
18646,35 (človekodeň/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2498810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2024
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2498810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,368,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2024
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.