Popis projektu

Občianskemu združeniu MAS LEV o.z. bolo udelené rozhodnutie o schválení stratégie CLLD a o udelení štatútu MAS s právoplatnosťou pre vznik oprávnených výdavkov na tzv. Chod MAS v rámci opatrenia 19., podopatrenie 19.2. MAS preto pristupuje k spracovaniu projektu v zmysle tejto výzvy, aby zabezpečila plynulú implementáciu strategickej časti a naplnenie zadefinovaných cieľov stratégie aj prostredníctvom povinných výstupov projektu a animačných aktivít. Vo vzťahu k fokusovej oblasti 6B je cieľom animácia a budovanie kapacít v území a zvyšovanie odbornej zdatnosti pre úspešné zvládnutie implementácie stratégie. V súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja je dôležitá propagácia územia ako celku, propagácia stratégie a informovanosť o aktivitách MAS, sieťovanie vnútri MAS aj navonok na dosiahnutie stanovených cielov stratégie a povinné i dobrovoľné indikátory a to rozširovaním vedomostí a zručností miestnych subjektov potrebných na jej vykonávanie a aktívne zapojenie do rozvoja územia. Cieľovou skupinou sú členovia MAS, ako aj široká verejnosť. Miesto realizácie je územie MAS LEV, v prípade odborných exkurzií pre výmenu skúsenstí i iné územia MAS. Chod kancelárie zabezpečujú projektový a ekonomický manažér na plný úväzok a v rámci animačných aktivít v prípade potreby aj ďalší odborníci, garanciu a koordináciu aktivít MAS predseda združenia.

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Miesta realizácie
Kurimany, Bijacovce, Baldovce, Beharovce, Brutovce, Buglovce, Studenec, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Torysky, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Spišský Štvrtok, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Uloža, Vyšné Repaše
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2025
Celková suma
143,718 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzkové náklady a oživenie (Chod MA…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
26.04.2024
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
26.04.2024
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
-
Cieľ
31730,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové náklady MAS 04_2023

Mzdové náklady MAS 04_2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Mzdové náklady MAS 05_2023

Mzdové náklady MAS 05_2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Mzdové náklady MAS 06_2023

Mzdové náklady MAS 6_2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové náklady MAS 07_2023

Mzdové náklady MAS 07_2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Mzdové náklady MAS 09_2023 1.časť do podania ŽoNFP

Mzdové náklady MAS 09_2023 1. časť do podania ŽoNFP

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Paušál 40% k jednorazovej ŽoP

Paušál 40% k jednorazovej ŽoP

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
7,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2024
Názov

Mzdové náklady MAS 08_2023

Mzdové náklady MAS 08_2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
3,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov IČO
Názov
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
IČO
42084636
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.