Popis projektu

Cieľom projektu je realizácia aktivít spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD, animáciou a oživovaním stratégie CLLD ako uceleného súboru operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou. Činnosťami/aktivitami projektu sú prevádzkové výdavky MAS spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a animačné výdavky MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD. Žiadateľ spĺňa kritériá pre výber projektov. Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.

Miesto realizácie:

Územná oprávnenosť na základe výzvy je definovaná v súlade s podmienkami PRV ako územie MAS, ktorá spĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa tejto výzvy a nachádza sa na oprávnenom území. Aktivita môže byť realizovaná aj mimo územia MAS za predpokladu, že žiadateľom, teda subjektom, ktorý bude benefitovať z týchto aktivít je MAS z oprávneného územia.

Merateľné ukazovatele:

Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS) – 34 824

Počet vybraných MAS - 1

Spôsob financovania: Refundácia

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miesta realizácie
Belža, Blažice, Bohdanovce, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšná Myšľa, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšný Čaj, Ždaňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.10.2025
Celková suma
156,118 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzkové náklady a oživenie (Chod MA…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
01.07.2023
Plánovaný koniec
01.10.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
-
Cieľ
34824,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2023/07 - Manažér MAS

Výplatná páska 2023/07 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

2023/07 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2023/07 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Paušál za 07/2023

Paušál za 07/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2023/08 - Manažér MAS

Výplatná páska 2023/08 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

2023/08 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2023/08 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

2023/09 - Manažér MAS

Výplatná páska 2023/09 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

2023/09 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2023/09 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

2023/10 - Manažér MAS

Výplatná páska 2023/10 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

2023/10 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2023/10 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

2023/11 - Manažér MAS

Výplatná páska 2023/11 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

2023/11 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2023/11 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

2023/12 - Manažér MAS

Výplatná páska 2023/12 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2024
Názov

2023/12 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2023/12 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2024
Názov

2024/01 - Manažér MAS

Výplatná páska 2024/01 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2024
Názov

2024/01 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2024/01 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2024
Názov

2024/02 - Manažér MAS

Výplatná páska 2024/02 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2024
Názov

2024/02 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2024/02 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2024
Názov

2024/03 - Manažér MAS

Výplatná páska 2024/03 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2024
Názov

2024/03 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2024/03 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2024
Názov

2024/04 - Manažér MAS

Výplatná páska 2024/04 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2024
Názov

2024/04 - Odborný administratívny asistent

Výplatná páska 2024/04 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2024
Názov

Paušál za 08/2023 - 04/2024

Paušál za 08/2023 - 04/2024

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
14,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.