Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie občianskeho spolunažívania a komunitného života v meste Strážske, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku na území mesta, podpora vzdelávania, zamestnanosti a dlhodobého uplatnenia príslušníkov MRK z mesta na trhu práce.

Špecifické ciele:

- znížiť počet príslušníkov MRK žijúcich na alebo pod hranicou chudoby,

- zlepšiť bezpečnosť v meste, znížiť počet priestupkov a trestných činov,

- zlepšiť ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi,

- zlepšiť kvalitu životného prostredia v meste,

- zlepšiť kvalitu života všetkých obyvateľov mesta.

Hlavnou aktivitou projektu je Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach/mestách s prítomnosťou MRK. V rámci tejto aktivity budú štyria členovia MOaPS, vykonávať určené činnosti občianskej a preventívnej služby na území mesta.

Projekt je realizovaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Miestom realizácie projektu je mesto Strážske.

Projekt bude realizovaný po dobu 30 mesiacov v období od 10/2023 do 03/2026.

Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia MRK žijúci v meste Strážske v celkovom počte 368 osôb a obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

- Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni – cieľová hodnota 1.

- Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – cieľová hodnota 4.

- Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – cieľová hodnota 2.

- Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb – cieľová hodnota 15216.

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2023 - 01.04.2026
Celková suma
163,836 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky za 11/2023

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 1

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušálne výdavky za 11/2023

Paušálne výdavky 11/2023

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 12/2023

Paušálne výdavky 12/2023

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 01/2024

Paušálne výdavky 01/2024

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky 02/2024

Paušálne výdavky 02/2024

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za 12/2023

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 2

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
3,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2024

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 3

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
4,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2024
Názov

Mzdové výdavky 02/2024

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. 4

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
3,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2024
Názov IČO
Názov
Mesto Strážske
IČO
00325813
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.