Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie občianskeho spolunažívania a komunitného života v obci, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku na území obce, podpora vzdelávania, zamestnanosti a dlhodobého uplatnenia príslušníkov MRK z obce na trhu práce.

Špecifické ciele:

- znížiť počet príslušníkov MRK žijúcich na alebo pod hranicou chudoby,

- zlepšiť bezpečnosť v obci, znížiť počet priestupkov a trestných činov,

- zlepšiť ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi,

- zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci,

- zlepšiť kvalitu života všetkých obyvateľov obce.

Hlavnou aktivitou projektu je Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK. V rámci tejto aktivity budú dvaja členovia MOaPS, vykonávať určené činnosti občianskej a preventívnej služby na území obce.

Projekt je realizovaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Miestom realizácie projektu je obec Rozhanovce.

Projekt bude realizovaný po dobu 30 mesiacov v období od 09/2023 do 02/2026.

Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia MRK žijúci v obci Rozhanovce v celkovom počte 158 osôb a obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

- Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni – cieľová hodnota 1.

- Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – cieľová hodnota 2.

- Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – cieľová hodnota 2.

- Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb – cieľová hodnota 7608.

Viac
Subjekt
Obec Rozhanovce
Miesta realizácie
Rozhanovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.02.2026
Celková suma
81,433 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky MOaPS

Sumarizačný hárok 09/2023

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
Obec Rozhanovce
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky MOaPS

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
Obec Rozhanovce
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Mzdové výdavky MOaPS

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
Obec Rozhanovce
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Mzdové výdavky MOaPS

Sumarizačný hárok 12/2023

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
Obec Rozhanovce
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2024
Názov

Paušál

Paušálne výdavky 09/2023 - 12/2023

Vlastník dokladu
Obec Rozhanovce
Dodávateľ
Obec Rozhanovce
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Rozhanovce
IČO
00324655
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.