Popis projektu

bolo založené za účelom riešenia problémov vo všetkých oblastiach života vidieka. Územie nedostatočne využíva svoj rozvojový potenciál a disponuje nevyužitými prírodnými a kultúrno-historickými možnosťami. Združenie sa všetkými disponibilnými prostriedkami podieľa na budovaní vyhovujúceho ekonomického prostredia a územia s dobrými medziľudskými vzťahmi a potenciálom pre rozvoj celého regiónu. .

Aby bolo zabezpečené napredovanie a rozvoj územia MAS je nevyhnutné Tá vykonáva pracovné činnosti v podobe formálnej kontroly prijatých projektov a príloh, registrácie projektových zámerov, zabezpečovania zberu informácii, sledovania čiastkových a celkových výsledkov, zabezpečovanie informovanosti žiadateľov a mnoho iných ďalších animačných aktivít.

Projektom sa naplnia 2 stanovené merateľné ukazovatele:

  1. Počet obyvateľov, ktorí pokrývajú miestnu akčnú skupinu (MAS) – (údaje platné k 31.12.2022).
  2. Počet vybraných MAS - údaj prestavuje počet MAS, ktorý implementuje predkladaný projekt –

Miestom realizácie projektu je Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka, so sídlom Štvrtok 1, 913 05 Melčice-Lieskové, ktoré katastrálne pokrýva 11 obcí v Trenčianskom kraji.

Projekt prispieva k rozvoju vidieckych oblastí zabezpečením odbornej kapacity na tvorbu a realizáciu rozvojových kapacít  a spolupráce aktérov vidieckeho rozvoja a tým

Viac
Subjekt
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Miesta realizácie
Štvrtok, Adamovské Kochanovce, Beckov, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie, Drietoma, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Lieskové
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2024
Celková suma
55,161 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
- Prevádzkové náklady a oživenie (Chod …
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
21.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
-
Cieľ
12856,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 11/2022 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 06/2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 04/2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 05/2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 06/2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 12/2022 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 1.7.2023 - 21.7.2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 03/2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 02/2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 04/2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 05/2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 12/2022 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 1.7.2023 - 21.7.2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 01/2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 01/2023 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 03/2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Administratívny pracovník

Výplatná páska za obdobie 02/2023 - Kyselicová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 40%

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 40%

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
5,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zamestnanci MAS 08/2023

Výplatná páska za obdobie 08/2023 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Zamestnanci MAS 07-2024

Výplatná páska za obdobie 24.7.2023 - 31.7.2023 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 40%

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 40%

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
5,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zamestnanci MAS 09/2023

Výplatná páska za obdobie 09/2023 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Zamestnanci MAS 1/2024

Výplatná páska za obdobie 01/2024 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
3,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2024
Názov

Zamestnanci MAS 10/2023

Výplatná páska za obdobie 10/2023 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Zamestnanci MAS 11/2023

Výplatná páska za obdobie 11/2023 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Zamestnanci MAS 12/2023

Výplatná páska za obdobie 12/2023 - Zamestnanci

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2024
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.