Popis projektu

Primárnym cieľom predkladaného projektového zámeru je úspešná realizácia  projektu miestnej občianskej a preventívnej služba a  využitie nástroja MOaPS v obci Poľany na posilnenie miestnych aktivít, podporu komunitného rozvoja, zníženie páchania proti-spoločenskekých konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách,kde žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

Ďaľším cieľom projektu je zabezpečiť pre občanov bezpečnosť, zníženie pocitu ich ohrozenia od kriminálnych živlov, rôznych krádeží, boj proti nelegálnej migrácie a umožnenie dentifikácie nežiadaného pohybu v katastri obce.
Ciele projektu sú v súlade so zameraním predmetnej výzvy na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich vprostredí MRK poskytovaním MOaPS v obciach s prítomnosťou MRK, ako aj so špecifickým cieľom OP Slovensko ESO4.10, ktorým je podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných
komunít, ako sú napríklad Rómovia.
 

PR094 - Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb

PO014 - Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni 

PO129 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby

PO130 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby

Viac
Subjekt
Obec Poľany
Miesta realizácie
Poľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.06.2026
Celková suma
162,867 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.