Popis projektu

Žiadateľ, a je vedená v Atlase rómskych komunít na Slovensku.

Cieľom projektu je: „“

Aktivitou projektu sa podporí činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby.

Miestna poriadková služba bude mať

Realizácia projektu bude teda napĺňať všetky kritéria komplexnosti 3D - desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie ľudí z MRK.

  • PO014 Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni: 1
  • PO129 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 2
  • PO130 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 2
  • PR094 Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb: 7 968 

30 mesiacov (1.8.2023 – 31.1.2026).

Obec Rovné

Viac
Subjekt
Obec Rovné
Miesta realizácie
Rovné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.06.2026
Celková suma
80,949 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.