Popis projektu

Žiadateľom nenávratného finančného príspevku je obec Veľké Dravce. Obec sa nachádza v južnej časti Stredného Slovenska, ktorá patrí do jednej z najmenej rozvinutých regiónov. Predmetom projektu je pokračovanie úspešného projektu Miestna občianska poriadková služba vo Veľkých Dravciach. Projektom sa zabezpečí výkon činnosti hliadok MOaPS, kde členovia hliadok prispejú k zlepšovaniu kvality života v komunite najmä prostredníctvom:

- ochrany života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít

- ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi,

- ohranou ŽP a zlepšovaním kvality života v obci,

- ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb,

- podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov,

- vzdelávania členov MOaPS / Členovia MOaPS povinne absolvujú počas realizácie projektu minimálne 2 vzdelávacie aktivity do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy o NFP, pričom 1 vzdelávacia aktivita bude zameraná na separovanie odpadov a odpadové hospodárstvo (kvalita a ochrana života, zdravia a životného prostredia), druhá vzdelávacia aktivita bude zameraná na prevenciu kriminality, resp. podľa potreby s minimálnym rozsahom každej povinnej vzdelávacej aktivity 8 vyučovacích hodín..

Hlavnými cieľmi projektu sú najmä:

- podporovať prevenciu a informovanosť MRK k zvýšeniu  občianskej zodpovednosti,

- zvýšenie kvality života príslušníkov MRK a to znížením znečistenia ŽP v blízkosti ich obydlí,

- zníženie konfliktov medzi príslušníkmi MRK a majoritnou časťou obyvateľstva - zlepšenie občianskeho spolunažívania,

- znížením počtu narušení verejného poriadku zo strany príslušníkov MRK.

- podpora vzdelávania a zamestnanosti s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce

PO014 - Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni - 1 subjekt

PO129 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby – 4 osoby

PO130 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 3 osoby

PR094 - Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb -15 936

 

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2024 - 01.07.2026
Celková suma
162,867 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.02.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 01/2024

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 02/2024

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 01/2024

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 02/2024

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok č. 03/2024

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
3,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 03/2024

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Veľké Dravce
IČO
00316512
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.