Popis projektu

Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová s dvojpruhovou vozovkou v značne náročnom území okresu Ružomberok. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Žilinskom regióne. Diaľnica D1 nahradí a doplní existujúcu jednopruhovú cestu prvej triedy I/18. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 sa vytvoria podmienky  k podstatnému odľahčeniu dopravy a k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu v danom území.

Aktivity projektu sú zamerané na realizáciu stavebných prác s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. 

Miestom realizácie projektu je Žilinský kraj, okres Ružomberok. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu, keďže prepája dôležité oblasti Slovenska od Bratislavy cez celé údolie Váhu do oblasti Vysokých Tatier a cez Prešov a Košice po najvýchodnejšie časti Slovenska

Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

  • Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE):  14,919 km
  • Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách : 47 723 664 EUR
  • Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic):  278,225 ton
  • Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic):  6,249 ton

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Ružomberok, Hubová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2015 - 01.12.2024
Celková suma
147,091,242 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.12.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
18.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
-
Cieľ
14,919 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

D1 HI 10/2016

D1 HI 10/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2016
Názov

D1 HI 10/2016

D1 HI 10/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2016
Názov

D1 HI 3/2017

D1 HI 3/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2017
Názov

D1 HI 3/2017

D1 HI 3/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2017
Názov

D1 HI 5/2017

D1 HI 5/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,209,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2017
Názov

D1 HI 5/2017

D1 HI 5/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2017
Názov

D1 HI 9/2017

D1 HI 9/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
909,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2017
Názov

D1 HI 9/2017

D1 HI 9/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2017
Názov

D1 HI 10/2017

D1 HI 10/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2017
Názov

D1 HI 10/2017

D1 HI 10/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2017
Názov

D1 HI 4/2018

D1 HI 4/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2018
Názov

D1 HI 4/2018

D1 HI 4/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2018
Názov

D1 HI 2/2018

D1 HI 2/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2018
Názov

D1 HI 2/2018

D1 HI 2/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2018
Názov

D1 HI 1/2019

D1 HI 1/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

D1 HI 1/2019

D1 HI 1/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

D1 HI 6/2019

D1 HI 6/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

D1 HI 6/2019

D1 HI 6/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

D1 HI 11/2016

D1 HI 11/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,051,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2017
Názov

D1 HI 11/2016

D1 HI 11/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2017
Názov

D1 HI 12/2016

D1 HI 12/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

D1 HI 12/2016

D1 HI 12/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

D1 HI 1/2017

D1 HI 1/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2017
Názov

D1 HI 1/2017

D1 HI 1/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2017
Názov

D1 HI 2/2017

D1 HI 2/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
433,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2017
Názov

D1 HI 4/2017

D1 HI 4/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,113,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2017
Názov

D1 HI 4/2017

D1 HI 4/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2017
Názov

D1 HI 7/2017

D1 HI 7/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,027,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2017
Názov

D1 HI 7/2017

D1 HI 7/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2017
Názov

D1 HI 8/2017

D1 HI 8/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

D1 HI 8/2017

D1 HI 8/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

D1 HI 11/2017

D1 HI 11/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2018
Názov

D1 HI 11/2017

D1 HI 11/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2018
Názov

D1 HI 5/2018

D1 HI 5/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2018
Názov

D1 HI 5/2018

D1 HI 5/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,129,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2018
Názov

D1 HI 1/2018

D1 HI 1/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2018
Názov

D1 HI 1/2018

D1 HI 1/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2018
Názov

D1 HI 11/2018

D1 HI 11/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

D1 HI 11/2018

D1 HI 11/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
958,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

D1 HI 7/2019

D1 HI 7/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

D1 HI 7/2019

D1 HI 7/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

D1 HI 11/2019

D1 HI 11/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

D1 HI 11/2019

D1 HI 11/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

D1 HI 3/2016

D1 HI 3/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

D1 HI 3/2016

D1 HI 3/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

D1 HI 6/2016

D1 HI 6/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,156,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2016
Názov

D1 HI 6/2016

D1 HI 6/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2016
Názov

D1 HI 6/2021

D1 HI 6/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

D1 HI 6/2021

D1 HI 6/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

D1 HI 1/2022

D1 HI 1/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

D1 HI 1/2022

D1 HI 1/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

D1 HI 2/2022

D1 HI 2/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

D1 HI 2/2022

D1 HI 2/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

D1 HI 3/2022

D1 HI 3/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

D1 HI 3/2022

D1 HI 3/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

D1 HI 4/2022

D1 HI 4/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

D1 HI 5/2022

D1 HI 5/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

D1 HI 5/2022

D1 HI 5/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

D1 HI 10/2022

D1 HI 10/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

D1 HI 10/2022

D1 HI 10/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

D1 HI 11/2022

D1 HI 11/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

D1 HI 11/2022

D1 HI 11/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

D1 HI 5/2023

D1 HI 5/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

D1 HI 3/2018

D1 HI 3/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2018
Názov

D1 HI 3/2018

D1 HI 3/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2018
Názov

D1 HI 10/2015

D1 HI 10/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,088,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2015
Názov

D1 HI 10/2015

D1 HI 10/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2015
Názov

D1 HI 6/2017

D1 HI 6/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,103,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2017
Názov

D1 HI 6/2017

D1 HI 6/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2017
Názov

D1 HI 12/2017

D1 HI 12/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2018
Názov

D1 HI 12/2017

D1 HI 12/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2018
Názov

D1 HI 5/2016

D1 HI 5/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,360,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2016
Názov

D1 HI 5/2016

D1 HI 5/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2016
Názov

D1 HI 10/2020

D1 HI 10/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

D1 HI 10/2020

D1 HI 10/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

D1 HI 7/2020

D1 HI 7/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

D1 HI 7/2020

D1 HI 7/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,333,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

D1 HI 6/2020

D1 HI 6/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

D1 HI 6/2020

D1 HI 6/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

D1 HI 3/2021

D1 HI 3/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

D1 HI 3/2021

D1 HI 3/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

D1 HI 12/2015

D1 HI 12/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,157,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2016
Názov

D1 HI 12/2015

D1 HI 12/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2016
Názov

D1 HI 8/2020

D1 HI 8/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

D1 HI 8/2020

D1 HI 8/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

D1 HI 2/2016

D1 HI 2/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2016
Názov

D1 HI 2/2016

D1 HI 2/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2016
Názov

D1 HI 5/2021

D1 HI 5/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

D1 HI 5/2021

D1 HI 5/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

D1 HI 4/2021

D1 HI 4/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

D1 HI 4/2021

D1 HI 4/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

D1 HI 11/2020

D1 HI 11/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

D1 HI 11/2020

D1 HI 11/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

D1 HI 11/2015

D1 HI 11/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2016
Názov

D1 HI 11/2015

D1 HI 11/2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
303,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2016
Názov

D1 HI 4/2016

D1 HI 4/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,120,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2016
Názov

D1 HI 4/2016

D1 HI 4/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2016
Názov

D1 HI 2/2021

D1 HI 2/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

D1 HI 12/2020

D1 HI 12/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

D1 HI 12/2020

D1 HI 12/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

D1 HI 1/2016

D1 HI 1/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2016
Názov

D1 HI 1/2016

D1 HI 1/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2016
Názov

D1 HI 7/2021

D1 HI 7/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

D1 HI 7/2021

D1 HI 7/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

D1 HI 8/2021

D1 HI 8/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

D1 HI 8/2021

D1 HI 8/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

D1 HI 10/2023

D1 HI 10/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

D1 HI 7/2016

D1 HI 7/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,252,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2016
Názov

D1 HI 7/2016

D1 HI 7/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2016
Názov

D1 HI 9/2021

D1 HI 9/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

D1 HI 9/2021

D1 HI 9/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,798,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

D1 HI 10/2021

D1 HI 10/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

D1 HI 10/2021

D1 HI 10/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

D1 HI 11/2021

D1 HI 11/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,113,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

D1 HI 11/2021

D1 HI 11/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

D1 HI 12/2021

D1 HI 12/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

D1 HI 12/2021

D1 HI 12/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

D1 HI 6/2022

D1 HI 6/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

D1 HI 6/2022

D1 HI 6/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

D1 HI 9/2022

D1 HI 9/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

D1 HI 9/2022

D1 HI 9/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

D1 HI 9/2016

D1 HI 9/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
659,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2016
Názov

D1 HI 9/2016

D1 HI 9/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2016
Názov

D1 HI 1/2023

D1 HI 1/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

D1 HI 7/2022

D1 HI 7/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

D1 HI 7/2022

D1 HI 7/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

D1 HI 4/2023

D1 HI 4/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

D1 HI 4/2023

D1 HI 4/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

D1 HI 8/2022

D1 HI 8/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

D1 HI 8/2022

D1 HI 8/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

D1 HI 2/2023

D1 HI 2/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

D1 HI 8/2016

D1 HI 8/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

D1 HI 8/2016

D1 HI 8/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

D1 HI 9/2018

D1 HI 9/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,255,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

D1 HI 9/2020

D1 HI 9/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

D1 HI 5/2020

D1 HI 5/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
581,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

D1 HI 10/2018

D1 HI 10/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2019
Názov

D1 HI 1/2020

D1 HI 1/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

D1 HI 1/2021

D1 HI 1/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

D1 HI 5/2019

D1 HI 5/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

D1 HI 10/2019

D1 HI 10/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,547,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

D1 HI 4/2020

D1 HI 4/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,469,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

D1 HI 3/2019

D1 HI 3/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

D1 HI 3/2020

D1 HI 3/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
437,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

D1 HI 4/2019

D1 HI 4/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

D1 HI 9/2019

D1 HI 9/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
957,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

D1 HI 6/2018

D1 HI 6/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2018
Názov

D1 HI 7/2018

D1 HI 7/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2018
Názov

D1 HI 8/2018

D1 HI 8/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

D1 HI 12/2019

D1 HI 12/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

D1 HI 2/2019

D1 HI 2/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

D1 HI 2/2020

D1 HI 2/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

D1 HI 8/2019

D1 HI 8/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
63,676,462 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
63,676,462 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka
IČO
35881879
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.