Popis projektu

Zdôvodnenie projektu obsahuje príloha "projekt realizácie" .

Zámerom obce ako investora v rámci Aktivuty 1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry je  rekonštrukcia (výstavba), existujúceho detského ihriska. Jedná sa o práce: vytvorenie novej dopadovej plochy pod existujúcimi hračkami a umiestnenie 2 hracích prvkov:

  1.  vlačik s lavicami+zastrešeny vagonik+preliezaci tunel

Veková kategória od 3 rokov. Rozmery herného prvku sú 5,0x1,2 m, rozmery bezpečnostnej zóny je 8,0x4,2 m a výška pádu je 50 cm.

2. 1x sedatko rovné. Veková kategória od 3 rokov. Rozmery herného prvku sú 3,0x2,1 m, rozmery bezpečnostnej zóny je 3,0x7,4m a výška pádu je 150 cm.

+ Dopadová plocha pod hračkami – vymývaný štrk - 148,8 m2.

Oprávnenosť výdavkov - Výdavky projektu sú zaradené do skupiny "výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami" (príloha 6c, podop. 7.4, bod 2.2).

Príspevok k fokusovej oblasti  14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Viac
Subjekt
Obec Vojka nad Dunajom
Miesta realizácie
Vojka nad Dunajom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2024 - 01.05.2024
Celková suma
3,399 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba a rekonštrukcia detského ihris…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.04.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.