Popis projektu

Zámerom investora je výstavba a rekonštrukcia verejného priestranstva, ktorý by mal splnat' požiadavky dnešnej doby. Jedná sa o práce :

  • vytvorenie nového chodníka
  • umiestnenie nových lavič iek a odpadkových košov
  • obnovenie plochy pri predajni - nový obklad - zámková dlažba

- Zastavaná plocha                              - 134,65 m2

Projekt prispeje k primárnej fokusovej oblasťi 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Sekundárnej predominantnej fokusovej oblasti 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Projekt je v súlade s aktivitou 3 podmienok oprávnenosti aktivít - úprava a tvorba verejných priestranstiev

Projekt obsahuje výdavky na investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia. Podrobnejšie popisy sa nachádzajú v projekte realizácie.

Spôsob realizácie: refundácia

Viac
Subjekt
Obec Vojka nad Dunajom
Miesta realizácie
Vojka nad Dunajom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2024 - 01.05.2024
Celková suma
3,541 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Úprava a tvorba verejných priestranstiev
Typ
6B. Zlepšenie vzhľa…
Plánovaný začiatok
01.04.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.