Projektová dokumentácia Multifunkčný komunitný priestor Kováčová – kryté pódium a krytý prístrešok

Obec Kováčová

Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (dokumentácie pre realizáciu stavby), čo je v súlade s hlavným cieľom -podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva a tiež v súlade so špecifickým cieľom Predprojektová príprava. Miestom realizácie projektu je obec Kováčová, ulica Kúpeľná (Areál športu a oddychu), na pozemku č. 767/3 a harmonogram realizácie projektu je plánovaný na 4 mesiace - začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu september 2023 a ukončenie realizácie hlavnej aktivity december 2023.

Výsledky projektu budú slúžiť všetkým obyvateľom obce každej vekovej kategórie, ktorí budú môcť využívať výstupy projektu najmä po zrealizovaní jeho investičnej fázy, ktorú má žiadateľ záujem zrealizovať v období udržateľnosti projektu.

Merateľný ukazovateľ projektu: P0973 Počet obstaraných dokumentácií 1

Viac
Subjekt
Obec Kováčová
Miesta realizácie
Kováčová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
10,000 €
Vlastné zdroje
500 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie projektovej dokumentácie
Typ
A. Obstaranie proje…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
20.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obstaraných dokumentácií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

FA HS partner 1

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Projektová dokumentácia

FA HS partner 2

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.