Popis projektu

Cieľom realizácie predkladaného projektu s názvom „Fotovoltické zariadenie FVZ VUJE – TT Zavarská 11“ je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR prostredníctvom realizácie výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Inštaláciou FVZ VUJE dosiahneme zníženie energetickej náročnosti komplexu budov ako aj zvýšenie energetickej efektívnosti technologických systémov.

Predmetom projektu je realizácia fotovoltického lokálneho zdroja elektriny (184 ks FV panelov s nominálnym výkonom 550 Wp) o celkovom inštalovanom výkone 101,2 kWp, ktorý bude umiestnený na streche výrobno-administratívneho objektu VUJE v Trnave na ulici Zavarská 11.

Riadenie výkonu FVZ bude regulované cez riadiaci systém tak, aby sa v maximálnej možnej miere znížila pravdepodobnosť dodávky elektrickej energie do distribučnej sústavy.

Navrhovaný projekt FVZ vychádza z energetického auditu, v ktorom boli identifikované opatrenia zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti komplexu budov VUJE. Technické parametre nového FVZ sú tak súčasťou projektovej dokumentácie ako i energetického auditu. Žiadateľ disponuje platným súhlasom distribučnej spoločnosti o pripojení FVZ, právoplatným stanoviskom stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav a zrealizoval výberové konanie na dodávateľa FVZ.

Na základe úspešnej realizácie projektu FVZ predpokladáme plnenie nasledovných merateľných ukazovateľov:

  1. P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 1
  2. P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,1012 MW
  3. P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,1012 MWe
  4. P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 87,57524 MWh/rok
  5. P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 14,625 t ekviv. CO2

Dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov, s predpokladaným začiatkom 09/2023.

Miesto realizácie: budovy VUJE, a. s., Trnava, Zavarská č. 8138/11B, stojace na parcelnom čísle 5682/3, 5682/5, 5682/6 a 5680/436.

Viac
Subjekt
VUJE, a. s.
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
88,857 €
Vlastné zdroje
35,543 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Fotovoltické zariadenie FVZ VUJE - TT Z…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
12.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1012 (MW)
Cieľ
0,1012 (MW)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1012 (MWe)
Cieľ
0,1012 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
87,5752 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,625 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

AMPERA 1

Faktúra AMPERA 1

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra AMPERA

Faktúra Ampera 2

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra AMPERA

Faktúra Ampera 2

Vlastník dokladu
VUJE, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov IČO
Názov
Ampera s.r.o.
IČO
45445478
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.