Popis projektu

Projekt „Príprava regionálnych projektov v obci Družstevná pri Hornáde“ posilnení pripravenosť žiadateľa na realizáciu investičných projektov. Hlavnou aktivitou projektu „Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok“ dôjde k vypracovaniu projektovej dokumentácia na vybudovanie hornádskej cyklomagistrály a na realizáciu protipovodňovej ochrany na bezmennom potoku. Realizácia projektu podporí pripravenosť samosprávy čerpať finančné prostriedky z Programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia a návštevníci obce Družstevná pri Hornáde. Realizáciou projektu sa naplnení merateľný ukazovateľ Počet obstaraných dokumentácií – 2.  

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2023 - 01.12.2023
Celková suma
134,849 €
Vlastné zdroje
6,742 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie projektovej dokumentácie inv…
Typ
A. Obstaranie proje…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
04.12.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov
Obstaranie projektovej dokumentácie inv…
Typ
A. Obstaranie proje…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
04.12.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obstaraných dokumentácií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia 75 %

Faktúra "Cyklomagistrála"

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
52,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia 75 %

Faktúra "Ochrana pred povodňami"

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia 75 %

Faktúra "Ochrana pred povodňami"

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
47,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Koncept PD "Hornádska cyklomagistrála"

Faktúra - PD "Hornádska cyklomagistrála"

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
17,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koncept PD "Hornádska cyklomagistrála"

Faktúra - PD "Hornádska cyklomagistrála"

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
17,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Koncept PD "Ochrana pred povodňami..."

Faktúra - PD "Ochrana pred povodňami..."

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
16,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Koncept PD "Ochrana pred povodňami..."

Faktúra - PD "Ochrana pred povodňami..."

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Žiadaná suma
16,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov IČO
Názov
ISPO
IČO
17085501
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.