Popis projektu

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom predkladaného projektu . 

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do novostavby objektu v centre obce Oravská Lesná a obstaraním zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia vznikne nové zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov komunitného typu.

Realizáciou projektu vznikne nová kapacita zariadenia starostlivosti pre deti do 3 rokov veku dieťaťa v počte 20 detí. 

Pozitívnym efektom realizácie projektu bude zvýšenie dostupnosti verejnej služby starostlivosti o deti do 3 rokov a s tým súvisiace vytvorenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života a zvýšenie zamestnanosti žien.

Miestom realizácie projektu je obec Oravská Lesná.

Cieľ projektu bude dosiahnutý jednou hlavnou aktivitou:

  • Hlavná aktivita 1: Novostavba zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa

Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0071 Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 20 
  • P0559 Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1
  • P0228Počet nových verejných budov – 1
  • P0613 Podlahová plocha nových verejných budov– 258,17 m2

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
52,757 €
Vlastné zdroje
2,638 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Dodatočný príspevok 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
IROP- PJ MIRRI SR
Typ
IROP – PJ MIRRI SR
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
05.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Technický projektový merateľný ukazovateľ Surplus
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (Projekt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Grif Plus s.r.o.
IČO
36442003
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.