Popis projektu

Projekt súvisí s vybudovaním WiFi prístupových bodov na verejných priestranstvách, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Nováky k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Futbalový štadión - 2 externé prístupové body (LV č. 1, parc. C-KN č. 305/1, 2) umiestnené z bočnej strany tribúny smerom od vstupu do areálu + v hlásateľni na tribúne

2. Prvé námestie pri mestskom úrade - 1 externý prístup. bod (LV č. 1, parc. C-KN č. 255/1, 8, súpisné a orientačné č. budovy 349/10)

umiestnený na fasáde mestského úradu stavbe mestského úradu

3. Druhé námestie - pri zmrzline - 1 externý prístupový bod (LV č. 1, parc. C-KN č. 9/7) umiestnený predbežne na informačnej tabuli

3. Druhé námestie - pri zmrzline - 1 externý prístupový bod (LV č. 1, parc. C KN č. 255/1, 8) na stavbe súpisné a orientačné č. 349/10 nasmerované na druhé námestie pri zmrzline

4. Autobusová stanica - 1 externý prístupový bod (LV č. 1, parc. C-KN č. 182/2, 3) umiestnené primárne na verejnom stĺpe

5. Detské ihrisko pri ZUŠ - 1 externý prístupový bod (LV č. 1, parc. C-KN č. 181/2) umiestnený primárne na verejnom stĺpe

5. Detské ihrisko pri ZUŠ - 1 externý prístupový bod (LV č. 1, parc. C KN č. 181/3) na streche stavby ZUŠ súpisné č. 956)

6. Mestský park - 1 externý prístupový bod (LV č. 1, parc. C-KN č. 1712/1) umiestnený primárne na verejnom stĺpe

7. Jazero - 1 externý prístupový bod (LV č. 3070, parc. E-KN č. 1-214/6) umiestnený primárne na verejnom stĺpe

7. Jazero - 1 externý prístupový bod (LV č. 3070, parc. E KN č. 214/6) v blízkosti autobusovej zastávky umiestnený na verejnom stĺpe 8. Poliklinika - 1 i

8. Poliklinika - 1 interný prístupový bod (LV č. 1, parc. C-KN č. 1728/3, súpisné a orientačné číslo budovy 960/3) umiestnený v interiéri budovy v ústrednej časti pre rovnomerný dosah siete

9. Dom kultúry - 2 interné prístupové body (LV č. 1, parc. C-KN č. 411/1, súpisné a orientačné číslo budovy 9/9) umiestnené v interiéri budovy, predbežne v hlavnej sále a v knižnici

Žiadateľ preukazuje indikatívne wifi pokrytie prostredníctvom určenia predpokladaného umiestnenia prístupových bodov v Žiadosti o NFP. Uvedené je podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov  z mapového klienta ZBGIS.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2023 - 01.12.2023
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.10.2023
Skutočný začiatok
30.10.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interný prístupový bod

Faktúra Kabeltelsat s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý prístupový bod

Faktúra Kabeltelsat s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý prístupový bod

Faktúra Kabeltelsat s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Interný prístupový bod

Faktúra Kabeltelsat s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.