Popis projektu

Projekt je realizovaný v obci Pusté Úľany v Trnavskkom samosprávnom kraji.  je vybudovanie nového Environmentálneho centra

Aktuálnych problémov súčasnosti je nedostatočná osveta v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ktorej dôsledkom vzniká zmena teplôt,  veľké množstvá prívalových zrážok, alebo sucha, zmeny prírodných ekosystémov v prirodzených oblastiach zelene v intraviláne a extraviláne. Cieľom projektu je tento stav zmeniť, zlepšiť a napomôcť k vytvoreniu optimálnych a kvalitnejších informácií v oblasti adaptácie na zmenu klímy. 

parc. číslo 357/19, 357/20 na LV č. 1043 a parc. číslo 357/5 na LV č. 700,katastrálne územie Pusté Úľany, okr. Galanta

  „Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie„
: Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy 

sa vytvorí kvalitné environmentálne centrum, kde budú realizované informačné programi prostredníctvom seminárov, workshopov,konferencií, interaktívnych výstav s prednáškami a veľa inýchs cieľom adaptácie na zmenu klímy, zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.  

pedagógovia, deti v MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, verejná správa, podnikateľské subjekty a ich odvetia, iné odvetvia hospodárstva, široká verejnosť. 

Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

P0944 Počet podporených centier na zlepšovanie environmentálne ho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia - počet 1

P0961 Počet osôb zapojených do informačných aktivít v zriadenom Envirocentre v období udržateľnosti projektu  - počet 15 000 

Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít –  počet 52

P0271 Počet osôb zapojených do informačných aktivít - počet 2500

Viac
Subjekt
Obec Pusté Úľany
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.04.2024
Celková suma
590,998 €
Vlastné zdroje
29,550 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Informačné programy o nepriaznivých dôs…
Typ
F. Informačné progr…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
08.10.2019
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
30.04.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
52,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít v zriadenom Envirocentre v období udržateľnosti projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
15000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených centier na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra FA20231208 MEL Project s.r.o. - Služby súvisiace s riadením projektu - externé

Faktúra FA20231208 MEL Project s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra 230083, AXA Projekt, s.r.o. - stavebné práce

Faktúra 230083, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra 10/12/2019, a+office, s.r.o. - Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra 10/12/2019, a+office, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Faktúra 09/01/2020, a+office, s.r.o. - Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra 09/01/2020, a+office, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Faktúra č. 2023014 – Ing. Peter Steiner - Stavebný dozor

Faktúra 2023014, Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Faktúra 230052, AXA Projekt, s.r.o.

Faktúra 230052, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Faktúra 230052, AXA Projekt, s.r.o.

Faktúra 230052, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000003 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 2

Zálohová faktúra ZAL2000003 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 2

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000003 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 2

Zálohová faktúra ZAL2000003 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 2

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000005 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 4

Zálohová faktúra ZAL2000005 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 4

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000005 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 4

Zálohová faktúra ZAL2000005 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 4

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra č. 2023013 – Ing. Peter Steiner - Stavebný dozor

Faktúra č. 2023013 – Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2023013 – Ing. Peter Steiner - Stavebný dozor

Faktúra č. 2023013 – Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Faktúra 230063, AXA Projekt, s.r.o. - stavebné práce

Faktúra 230063, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 230063, AXA Projekt, s.r.o. - stavebné práce

Faktúra 230063, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000004 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 3

Zálohová faktúra ZAL2000004 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 3

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000004 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 3

Zálohová faktúra ZAL2000004 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 3

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Zálohová faktúra 202304 - projekt89, spol. s r.o. – Informačné aktivity

Zálohová faktúra 202304 - projekt89, spol. s r.o. – Informačné aktivity

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra 202304 - projekt89, spol. s r.o. – Informačné aktivity

Zálohová faktúra 202304 - projekt89, spol. s r.o. – Informačné aktivity

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000002 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 1

Zálohová faktúra ZAL2000002 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 1

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra ZAL2000002 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 1

Zálohová faktúra ZAL2000002 – REMU PLUS s r.o. – Logický celok 1

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Faktúra 230074, AXA Projekt, s.r.o. - stavebné práce

Faktúra 230074, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 230074, AXA Projekt, s.r.o. - stavebné práce

Faktúra 230074, AXA Projekt, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Pusté Úľany

Suma celkom
1,980 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
MEL Project s.r.o.
IČO
51311003
Názov
AXA Projekt s.r.o.
IČO
48008931
Názov
Ing. Peret Steiner
IČO
22675205
Názov
MEL Project s.r.o.
IČO
51311003
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.