Popis projektu

Cieľom projektu je stabilizovať pomáhajúce profesie z projektov OPĽZ a Plánu obnovy a odolnosti SR pôsobiace v školách na celom území SR a aj zvýšiť počet vybraných pozícií za účelom podpory inkluzívneho vzdelávania a digitálnej transformácie škôl. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít.

Podporené bude pôsobenie pedagických asistentov, školského podporného tímu, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov a školského digitálneho koordinátora. Predpokladá sa podpora približne 5500 FTE pozícií pedagických asistentov, školského podporného tímu, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov v cca 1400 školách a podpora približne 450 FTE školského digitálneho koordinátora v cca 900 školách.

Realizácia projektu podporí pozitívne zmeny smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu v prostredí materských, základných a stredných škôl. Zároveň projekt prispeje k zvýšeniu digitálnych kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v školách.

Viac
Subjekt
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2026
Celková suma
259,342,853 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Inkluzívna podpora v školách
Typ
Pôsobenie podpornýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Školský digitálny koordinátor (ŠDK)
Typ
Rozvoj komplexných …
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených FTE jednotiek (plných pracovných úväzkov) školského digitálneho koordinátora
Hodnota
-
Cieľ
450,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
87,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
27,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba ŠDK

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba PP

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
98,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
936,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
44,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
21,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
384,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
13,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
27,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
89,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
45,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
21,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
936,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
11,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
391,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba ŠDK

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
8,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba PP

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
98,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
151,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
268,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,358,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,269,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
531,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
147,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
196,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
179,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
420,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
414,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
41,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
188,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
257,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
139,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
140,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,189,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,328,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
513,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
156,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
374,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
402,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
37,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
89,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
26,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
21,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
395,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
931,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
45,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
13,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba PP

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
98,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba ŠDK

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
8,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
80,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
238,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
591,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,050,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
86,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
327,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
108,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
139,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
45,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
12,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
173,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
327,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
580,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
75,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
106,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,039,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
87,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
230,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
43,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
133,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
171,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
12,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
31,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

KE/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
127,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
24,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,112,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
48,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
14,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

KE/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
455,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2024
Názov

Paušálna sadzba PP

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
116,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba ŠDK

KE/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
11,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
244,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
80,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,053,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
108,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
337,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
592,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
89,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
43,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
138,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
12,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
175,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
82,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
579,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,039,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
231,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
87,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
330,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

BB/Sumárny prehľad BB - Pomáhajúce profesia

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
108,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
137,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

BB/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
45,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
12,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

BB/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
172,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.02.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
150,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,346,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
541,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,263,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
271,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
199,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
151,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
177,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
420,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
41,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
414,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
3,054,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
529,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
271,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
151,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - PV/RA MŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
195,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - Pedagogický asistent SŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
148,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad PP - ŠPT ZŠ

PO/Sumárny prehľad PP - Pomáhajúce profesie

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
1,276,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK ZŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
378,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Sumárny prehľad ŠDK - ŠDK SŠ

PO/Sumárny prehľad ŠDK - Školský digitálny koordinátor

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
175,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Paušálna sadzba - Školský digitálny koordinátor

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
38,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov

Paušálna sadzba - Pomáhajúce profesie

PO/Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
393,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2024
Názov IČO
Názov
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
IČO
00164348
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.