Popis projektu

Cieľom projektu je stabilizovať pomáhajúce profesie z projektov OPĽZ a Plánu obnovy a odolnosti SR pôsobiace v školách na celom území SR a aj zvýšiť počet vybraných pozícií za účelom podpory inkluzívneho vzdelávania a digitálnej transformácie škôl. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít.

Podporené bude pôsobenie pedagických asistentov, školského podporného tímu, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov a školského digitálneho koordinátora. Predpokladá sa podpora približne 5500 FTE pozícií pedagických asistentov, školského podporného tímu, pomocných vychovávateľov, rodičovských asistentov v cca 1400 školách a podpora približne 450 FTE školského digitálneho koordinátora v cca 900 školách.

Realizácia projektu podporí pozitívne zmeny smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu v prostredí materských, základných a stredných škôl. Zároveň projekt prispeje k zvýšeniu digitálnych kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v školách.

Viac
Subjekt
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2026
Celková suma
259,342,853 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Inkluzívna podpora v školách
Typ
Pôsobenie podpornýc…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Školský digitálny koordinátor (ŠDK)
Typ
Rozvoj komplexných …
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2026
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených FTE jednotiek (plných pracovných úväzkov) školského digitálneho koordinátora
Hodnota
-
Cieľ
450,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.