Popis projektu

Cieľom projektu je zriadiť v Trenčianskom samosprávnom kraji (ďalej len TSK) Technický sekretariát, ktorého úlohou bude podpora implementácie EU fondov v PO 2021-27 prostredníctvom integrovaných územných investícií (ďalej len IUI), konkrétne cez hlavné aktivity:

  • Podpora fungovania Rady Partnerstva pre integrované územné stratégie (ďalej len IUS)
  • Manažment prípravy projektových zámerov IUI
  • Podpora vypracovania ŽoNFP IUI
  • Podpora implementácie IUI

Technický sekretariát bude pôsobiť na TSK a bude zahŕňať celkový počet zamestnancov - AK v regionálnych centrách prepočítaných na ekvivalent pracovného úväzku (FTE) v počte 4,41 FTE na obdobie 03-12/2023 - Príloha č.1 Podklad k určeniu spôsobu výpočtu MU za hlavnú aktivitu a projekt-mzdy a platy zamestnancov - zriadenie technického sekretariátu v TSK. Výsledkom projektu bude efektívne riadenie, koordinácia a implementácia projektov v rámci PO 2021-2027 cez novovytvorený Technický sekretariát v TSK.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
110,000 €
Vlastné zdroje
5,500 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora administratívnych kapacít
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
01.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy SO TS - 09-12/2023

Sumár mzdy SO TS - 09-12/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
75,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Sumár mzdy SO TS - 03-08/2023

Sumár mzdy SO TS - 03-08/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
34,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.