Popis projektu

Hlavným cieľom žiadateľa je prostredníctvom v obci Švošov a Hubová.

Špecifickým cieľom žiadateľa je prostredníctvom investícií do zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy.

Opatrenia v oblasti TI smerujú k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu regiónu.

Investície do ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov majú významný vplyv na znižovanie negatívnych dopadov dopravy na ŽP.

Žiadateľ bude realizovať jednu hlavnú aktivitu:

v rámci oprávnenej aktivity .

Žiadateľ bude realizovať hlavnú aktivitu v termíne od do (21 mesiacov).

P0043 – Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – km.

Hlavné aktivity žiadateľa sú v súlade s výzvou na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO7-SC72-2021-74.

Zámerom žiadateľa je vybudovaním cyklistického prepojenia obcí Švošov a Hubová s prepojením na existujúcu cyklotrasu v obci Hubová a medzinárodnú cyklotrasu v obci Švošov.

Žilinský kraj, okres Ružomberok, obec Hubová a obec Švošov:

k. ú. , p. č. E KN 1956/1, 1956/2

k. ú. , p. č. E KN 246, 2474, C KN 813/1, C KN 809, C KN 827, C KN 1587/2.

Viac
Subjekt
Obec Švošov
Miesta realizácie
Hubová, Švošov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
1,511,680 €
Vlastné zdroje
75,584 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba infraštruktúry
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
15.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,25 (km)
Cieľ
1,25 (km)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra číslo 2023139

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra číslo 320230159

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 2023114

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 2023114

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra 320230094

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra 320230094

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra 320230094

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra 320230108

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra 320230108

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra 320230108

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra číslo 320230139

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra číslo 320230139

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Regionálna cyklotrasa Hubová – Švošov – Komjatná

Faktúra číslo 320230139

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
770,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra číslo 2023137

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra číslo 2023137

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
IČO
36440353
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.