Popis projektu

Projekt súvisí s vybudovaním WiFi prístupových bodov vo verejných budovách a na verejných priestranstvách obce Zemianska Olča, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Zemianska Olča k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Obec Zemianska Olča má zámer skvalitniť služby poskytované občanom a návštevníkom obce pri bežnom živote, ako aj pri návštevách kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Obec Zemianska Olča navštevuje väčší počet obyvateľov susedných obcí za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia, dvoch základných škôl, materskej školy, pošty, stavebného úradu a pošty a tiež pre zabezpečenia ich bežných potrieb. V neposlednom rade je cieľom projektu  zvýšenie návštevnosti turistami. 

Celkovo je navrhovaná realizácia 11 prístupových bodov z toho

 1. 8 externých prístupových bodov pre pokrytie verejných priestranstiev 
 2. 3 interné prístupové body pre pokrytie verejných priestorov vo verejných budovách

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

 1. , verejné priestory v objekte  (interný prístupový bod), na adrese Zemianska Olča, Železničná 133/5
 2. , parkovisko pred objektom, (externý prístupový bod), na adrese Zemianska Olča, Železničná 133/5
 3. hlavné hľadisko futbalového ihriska (externý prístupový bod) na adrese Zemianska Olča, Pekárska 624/3
 4. ostatné hľadiská futbalového ihriska (externý prístupový bod zo stožiaru umelého osvetlenia), na adrese Zemianska Olča, Pekárska 624/3
 5. volebná a spoločenská miestnosť v objekte Bývalého bytu lekára (interný prístupový bod) na adrese Zemianska Olča, Námestie Hrdinov 325/41
 6. Námestie Hrdinov, časť parku a okolie objektu Bývalého bytu lekára (externý prístupový bod) na adrese Zemianska Olča, Námestie Hrdinov 325/41
 7. jeho okolie, detské ihrisko a časť parku (externý prístupový bod), na adrese Zemianska Olča, Námestie Hrdinov 759/12 
 8. hlavná sála a spoločenské priestory (interný prístupový bod) na adrese Zemianska Olča, Námestie Hrdinov 759/12
 9. okolie úradu, pošty a autobusovej zastávky (externý prístupový bod) na adrese Zemianska Olča, Hlavná 583/26
 10. verejné priestory okolo areálu amfiteátra (externý prístupový bod) na adrese Zemianska Olča, Kostolná 591/11
 11. plocha obecného trhoviska (externý prístupový bod) na Hlavnej ulici parc. reg "C" parc.č. 173/1 k.ú.: Zemianska Olča, obec Zemianska Olča, okr. Komárno

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka webová stránka obce www.zemianskaolca.sk.

Prílohou Žiadosti o nenávratný príspevok je  zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Súčasťou plánovanej dodávky prístupových bodov bude aj spracovaný 

Obec Zemianska Olča nemá v súčasnej dobe Wifi pripojenie na verejných priestranstvách a priestoroch a preto nedochádza k prekrytiu plánovaného wifi pripojenia  s existujúcimi pripojeniami. 

Z dôvodu, že bezplatné wifi pripojenie doteraz v obci zrealizované nebolo veríme, že pokrytie verejných priestranstiev a priestorov  s najväčšou návštevnosťou výrazne zlepší prístup k informáciam, a tým možnosti a komfort obyvateľov a návštevníkov obce a bude naša obec ešte lepším miestom pre život.  

Viac
Subjekt
Obec Zemianska Olča
Miesta realizácie
Zemianska Olča
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.08.2023
Celková suma
14,893 €
Vlastné zdroje
745 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
28.10.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
23.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
28.10.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
23.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
-
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interný prístupový bod

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý prístupový bod

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý prístupový bod

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

Interný prístupový bod

Faktúra - Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov IČO
Názov
PNET Communications s. r. o.
IČO
43847692
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.