Popis projektu
- rozšírenie produktového portfólia spoločnosti
- zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom zavedenia zlepšeného výrobného postupu
- zníženie energetickej náročnosti výroby výrobku, zvýšenie produktivity práce a rast tržieb
- udržateľnosť pracovných miest


Implementáciou modernej technológie - digitálnej priemyselnej tlačiarne - aktivita "Rozvoj existujúceho MSP", sa inováciou produktu HOME DECOR - 1 inovovaný produkt (merateľný ukazovateľ P0512: Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1,  P0288: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1, P0284: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1) výrazne kvalitatívne zlepší a zefektívni proces výrobného postupu pri poskytovaní produktu "Home decor" pre firemných zákazníkov, čo prispeje ku konkurencieschopnosti spoločnosti. Oblasť špecifikácie RIS3 SK, do ktorej spadá projekt je kreatívny priemysel s napojením na ďalšie oblasti špecializácie RIS3 SK.

Viac
Subjekt
Hi-Reklama, s.r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.03.2020
Celková suma
332,404 €
Vlastné zdroje
166,202 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj existujúceho MSP
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
18.12.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
18.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet získaných certifikátov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Školenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Digitálna priemyselná tlačiareň Durst Rho

Faktúra

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.