Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia ciest a chodníkov v jednom veľkom osídlení MRK, ktoré je situované pozdĺž mesta Dobšiná. Osídlenie je v priamom kontakte s centrom mesta a je tvorené ulicami Cintorínska, Zimná, Jarková a Železničná. Súčasný stav ciest a chodníkov v tomto osídlení je vo veľmi zlom priam havarijnom stave, čo dokladuje priložená fotodokumentácia. V osídlení (na predmetných uliciach) žije viac ako 83% obyvateľov MRK. Realizáciou projektu sa nielen pre týchto obyvateľov zlepší prístup k „službám“, ktoré sú tu situované - jediná základná škola v meste, SOU, kostoly, mestská polícia, úrad práce, rodičovské centrum ... Realizáciou projektu sa zároveň zlepší prístup všetkých obyvateľov mesta k službám nachádzajúcim sa v centre mesta - obecný úrad, pošta, kultúrny dom, autobusová zastávka a iné. Projektom bude priamo dotknutých viac ako 770 obyvateľov z prostredia MRK, ktorí v tomto osídlení žijú. Zrekonštruované cesty a chodníky budú v súvislasti s užívaním služievb v riešenej lokalite a v centre mesta využívať aj obyvatelia iných marginalizovaných osídlení mesta ako aj obyvatelia majority. V roku 2021 bol počet obyvateľov mesta 5 122, z ktorých podiel MRK predstavoval minimálne 38%.

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.10.2023
Celková suma
1,012,582 €
Vlastné zdroje
50,629 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
20.12.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
09.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
774,0 (osoby)
Cieľ
774,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie PD

Vypracovanie projektovej dokumentácie v Dobšinej - podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní - prvá časť

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní počas zabezpečenia organizácie výberu zhotoviteľa stavebného diela "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej"

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní - druhá časť

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní počas organizácie výberu zhotoviteľa stavebného diela "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej"

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra n azáklade UoD č. objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 stavebné práce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor počas realizácie diela: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Riadenie projektu

Riadenie projektu "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej"

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

SO01_01 Rekohnštrukcia cesty na ul. Zimná v km ZÚ - 0,505

Faktúra na základe ZoD č. objednávteľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 stavebnémpráce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SO01_02 Rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch na ul. Zimná v km ZÚ - 0,505

Faktúra na základe ZoD č. objednávteľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 stavebnémpráce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SO01_01 Rekohnštrukcia cesty na ul. Zimná v km ZÚ - 0,505

Faktúra na základe ZoD č. objednávteľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 stavebnémpráce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

SO01_02 Rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch na ul. Zimná v km ZÚ - 0,505

Faktúra na základe ZoD č. objednávteľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 stavebnémpráce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

SO 04_02 Rekonštrukcia odstavných plôch k areálu základnej školy

Faktúra na základe ZoD č. ojednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 a 2 stavebné práce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SO 04_01 - Rekonštrukcia cesty k areálu základnej školy

Faktúra na základe ZoD č. ojednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 a 2 stavebné práce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SO 04_01 - Rekonštrukcia cesty k areálu základnej školy

Faktúra na základe ZoD č. ojednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 a 2 stavebné práce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

SO 04_02 Rekonštrukcia odstavných plôch k areálu základnej školy

Faktúra na základe ZoD č. ojednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 a č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024 a Dodatku č. 1 a 2 stavebné práce na stavbe: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
MANEVA s.r.o.
IČO
54020298
Názov
UP Geo, s.r.o.
IČO
52929931
Názov
Ing. Slavko Žilinčík D.I.D.-projekt, GÁNOVCE
IČO
37112562
Názov
Ondrej Tomášik stavitel
IČO
10745611
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.