Popis projektu

je rozšírenie a zlepšenie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo v obci Pribeník. Tento cieľ sa dosiahne vybudovaním dvoch nových športových zariadení  v centrálnej časti obce, a to detského ihriska a vonkajšieho fitness ihriska.

1) výstavba detského ihriska,

2) výstavba vonkajšieho fitness ihriska.

V rámci týchto aktivít bude zrealizovaná dodávka, osadenie a montáž všetkých prvkov obidvoch ihrísk v súlade s príslušnými zmluvami o dielo.

je obec Pribeník.

  • všetci obyvatelia a návštevníci obce Pribeník,
  • deti a mládež do 18 rokov,
  • príslušníci miestnej rómskej komunity, najmä matky s deťmi a mladiství,
  • žiaci miestnej ZŠ a MŠ.

03/2023 – 06/2023.

refundácia. 

Viac
Subjekt
Obec Pribeník
Miesta realizácie
Pribeník
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.06.2023
Celková suma
41,822 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba vonkajšieho fitness ihriska
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
19.04.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
24.04.2023
Názov
Výstavba detského ihriska
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
19.04.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
24.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybudovanie detského ihriska

Faktúra č.2023034

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Vybudovanie vonkajšieho fitness ihriska

Faktúra č.2023035

Vlastník dokladu
Obec Pribeník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov IČO
Názov
PLAYSYSTEM s.r.o
IČO
36601411
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.