Popis projektu

Predmetom národného projektu bude vybavenie cieľových skupín projektu digitálnym vybavením, pričom toto vybavenie bude zabezpečované formou poukážok, ktoré budú poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov so štatútom odídenca z Ukrajiny, resp. žiakom so štatútom odídenca z Ukrajiny majúcim spôsobilosť na právne úkony podľa osobitného predpisu, spadajúcim do definície cieľovej skupiny projektu (viď ďalšie kapitoly zámeru národného projektu). Cieľom pripravovaného projektu je podporiť približne 20 000 žiakov z definovanej cieľovej skupiny v roku 2023. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity a to Zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE), ktorý dosiahne hodnotu 20 000 žiakov.

Prijímateľom projektu je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, ide o záujmové združenie právnických osôb vytvorené Ministerstvom financií SR a IT Asociáciou Slovenska, ktorého členmi sú ďalej aj MIRRI SR, MŠVVaŠ SR.

Viac
Subjekt
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
8,610,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre de…
Typ
A. Prístup k nesegr…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
01.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
01.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)
Hodnota
-
Cieľ
20000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

904-C Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Sumarizačný hárok 10-12/2023

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
481,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

902-C Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov

Sumarizačný hárok 10-12/2023

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

352-C Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Sumarizačný hárok 10-12/2023

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,406,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

904-C Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Sumarizačný hárok 2024_3_UA

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
477,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

352-C Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Sumarizačný hárok 2024_3_UA

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,385,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

902-C Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov

Sumarizačný hárok 2024_3_UA

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

902-C Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov

Sumarizačný hárok 2024_4_UA

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

904-C Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Sumarizačný hárok 2024_4_UA

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

352-C Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Sumarizačný hárok 2024_4_UA

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
823,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

904-C Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

352-C Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

902-C Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.