Popis projektu

Cieľ projektu: Vytvorenie  funkčných a zodpovedajúcich priestorov rekonštrukciou Domu smútku v katastrálnom území obce Strečno na parcele č.1158/2.

Stavebné úpravy Domu smútku v Strečne sú akútnou statickou, dispozičnou a estetickou potrebou verejnej pietnej budovy, ktorá plní svoj účel bez zásadných zmien a opráv interiéru a exteriéru viac ako štyridsať rokov. Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície zázemia - zväčšenie dennej miestnosti a prerozdelenie pôvodných WC tak, aby vznikli samostatne prístupné WC pre personál a verejnosť. Súčasťou úprav je realizácia nového dreveného skladu pre potreby skladovania náradia. V úpravách Domu smútku je taktiež zahrnutá výmena vonkajších a niektorých vnútorných dverí a okien, Ostatné práce zahŕňajú nové omietky, maľby a nátery vonkajších omietok a drevených omietok. Súčasťou projektu je tiež podchytenie veľkej konzoly strechy.

Uplatnenie sociálneho aspektu je bližšie popísané v prílohe č.2B Projekt realizácie.

Projekt prispieva k naplneniu fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych

oblastiach. Projekt nebude rozdelený na etapy a teda bude po ukončení realizácie plne funkčný a životaschopný. Obec pri realizácii projektu zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia

verejných prostriedkov.Spôsob financovania projektu bude refundácia prostriedkov predfinancovaných samosprávou žiadateľa.

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2022
Celková suma
29,991 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy Domu smútku
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
02.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
02.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 20221621

Faktúra č.20221621

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Faktúra č. 20221825

Faktúra č. 20221825

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Faktúra 20221677

Faktúra 20221677

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Faktúra 2022791

Faktúra č. 2022791

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov IČO
Názov
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
IČO
36439266
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.