Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli. Pridanou hodnotou projektu je zlepšovať podmienky pre život v obci ako aj pre trávenie voľného času obyvateľov. Realizácia projektu prispieva k fokusovej oblasti 14.2 – 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Projekt je realizovaný v rámci aktivity: Investície súvisiace s vytváraním podmienok  pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov. Oprávnené výdavky sú v súlade s podporovanými aktivitami. Realizácia projektu bude mať dosah na cca 1 707 obyvateľov. Projekt nie je delený na etapy a po ukončení realizácie funkčný a životaschopný. V rámci procesu verejného obstarávania, ktorý prebehol v súlade so zákonom o Verejnom obstarávaní, bola zapracovaná podmienka uplatňovania sociálneho aspektu. Vykonávané operácie sú v súlade s PHSR obce Lazany ako aj CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV. Výdavky a aktivity projektu sú oprávnené. Projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku oprávnené činnosti MAS v súlade so stratégiou MAS CLLD, časť akčný plán, Aktivita 1 - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. , amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov. Projekt spĺňa taktiež podmienku oprávnenosti výdavkov MAS, a to v hodnote 32 315,00 €. 

Viac
Subjekt
Obec Lazany
Miesta realizácie
Lazany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.06.2023
Celková suma
32,315 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia viacúčelového ihriska v šp…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
12.04.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
26.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Modernizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli v Lazanoch

Faktúra SPORT SERVICE, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Lazany
Dodávateľ
SPORT SERVICE, s.r.o.
Žiadaná suma
32,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov IČO
Názov
SPORT SERVICE, s.r.o.
IČO
36785571
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.