Popis projektu

Cieľom projektu Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, ktorá bude realizovaná prostredníctvom zabezpečenia projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bude následne použitá ako strategický podklad pre dodávateľa pri realizácii samotnej modernizácie – stavebných prácach.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch na seba nadväzujúcich hlavných aktivít – 1. Geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia pomocou laserového skenovania a 2. Projektová príprava.

Prípravou projektovej dokumentácie a následnými stavebnými prácami sa docieli zvýšenie kvality a štandardu infraštruktúry mestskej dráhovej dopravy v Bratislave, zvýšenie spoľahlivosti prevádzkovaných vozidiel, zvýšenie kvality ponúkaných služieb, kultúry a komfortu cestovania a celkovej atraktivity dráhovej MHD pre cieľovú skupinu projektu - širokú verejnosť.

Sekundárnym benefitom realizácie projektu bude zníženie nákladov na správu, údržbu a prevádzku jednotlivých údržbových základní, meniarní a  tratí dráhovej MHD. V rámci údržby a prevádzky nehnuteľného majetku súvisiaceho s dráhovou dopravou je dosiahnuteľná úspora vo výške približne 5% z nákladov na správu a údržbu.

Miesto realizácie projektu – Bratislava

Merateľné ukazovatele naplnené projektom - P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 7 realizovaných dokumentácií

Viac
Subjekt
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.06.2024
Celková suma
474,599 €
Vlastné zdroje
23,730 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
02.10.2023
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Geodetické zameranie priestorovej poloh…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
19.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
02.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
19.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

019 19_SVS - 90% z ceny diela

Zálohová faktúra 20230007

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - projektový manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - finančný manažér

Sumarizačný hárok_Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SI-220112

Faktúra SI-220112

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
UAVONIC s. r. o.
Žiadaná suma
53,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2023
Názov

019 19_SVS - 10% z ceny diela

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
UAVONIC s. r. o.
IČO
47648244
Názov
PROMA, s.r.o.
IČO
31621252
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.