Popis projektu

Predkladaný projekt rieši rozšírenie a prevádzkovanie  zberného dvora. Rozšírenie zberného dvora prispeje a napomôže obci zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálneho odpadu, za ktorého zber je zodpovedná obec podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlavnou aktivitou projektu je zaobstaranie komponentov a techniky potrebnej na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov zberného dvora na katastrálnom území obce Turčianska Štiavnička, na parcele č.1 ckn na LV 565.  Samospráva má vybudovaný zberný dvor, ktorý rozšírila z vlastných nákladov a v rámci predmetnej výzvy má v pláne obstarať techniku a komponenty potrebné na zvýšenie množstva zberu triedeného komunálneho odpadu. Obec Turčianska Štiavnička chce obstarať nasledovnú techniku a komponenty:

  • betónové prefabrikované garáže 2ks,
  • veľkokapacitné kontajnery 2ks,
  • traktor 1ks,
  • čelný nakladač 1ks,
  • príves 1ks,
  • štiepkovač 1ks.

Aktivity projektu budú vykonávané podľa časového harmonogramu a logickej postupnosti a následnosti. Samotná realizácia projektu zahŕňa nasledovné činnosti:

-  obstaranie techniky a komponentov.

Prostredníctvom realizácie projektu zabezpečíme zvýšenie kapacity zberu triedeného odpadu  o 14,4 ton triedeného komunálneho odpadu v obci.

Miestom realizácie projektu je obec Turčianska Štiavnička parc. č.1 ckn na LV 565 katastrálne územie Turčianska Štiavnička, kde cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia obce, právnické osoby ako aj návštevníci z okolia, turisti a pod.

Viac
Subjekt
Obec Turčianska Štiavnička
Miesta realizácie
Turčianska Štiavnička
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2023
Celková suma
59,504 €
Vlastné zdroje
2,975 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
31.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
13.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
14,4 (t/rok)
Cieľ
14,4 (t/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2024
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
14,4 (t/rok)
Cieľ
14,4 (t/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Betónové prefabrikované garáže s dvojkrídlovými dverami

faktúra č. 2331155

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Veľkokapacitné kontajnery

faktúra číslo 20230548

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Technické vybavenie

faktúra č. 230100135

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov IČO
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.