Popis projektu

„Rozvoj zručností zamestnancov reklamnej agentúry HI-Reklama, s.r.o.“ je zameraný na aktivity pre nadobúdanie a zvyšovanie zručností kvalifikovanej pracovnej sily, schopnej reagovať na vývoj pracovných činností jednotlivých pracovných pozícií obnovujúceho sa trhu práce a prispieva k prechodu na digitálnu ekonomiku.

Projekt je orientovaný na podporu náprav v dôsledku krízy vyvolanej pandémiou COVID-19 a v súčasnosti aj na pridružené okolnosti a krízy ovplyvňujúce chod ekonomiky a sociálnej sféry vo všeobecnosti, podľa špecifického cieľa

K napĺneniu cieľa firmy HI-Reklama, s.r.o., ďalej len žiadateľa, dospeje špecifických oddelení a to ekonomického, personálneho, výrobného, grafického a  obchodného oddelenia. 

Vyššie spomenuté aktivity sú v zmysle projektu rozdelené medzi tieto podaktivity:

  • Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov

  • Podaktivita 2 – Získavanie pracovných zručností

Žiadateľom je reklamná agentúra s dlhoročnou praxou a obšírnou ponukou produktov a služieb vo svojom portfóliu. Projekt je vo všeobecnosti určený pre:

  • zvýšenie odbornosti a adaptability zamestnancov novým trendom,

  • inováciu pracovných činností, 

  • prispôsobenie sa zmenám trhu,

  • získanie sebadôvery zamestnancov pri vykonávaní pracovných činností,

  • nové a inovatívne riešenia v reklamnej oblasti,

  • zvýšenie výkonnosti zamestnancov,

  • zabezpečenie možnosti zastupiteľnosti zamestnancov pri podobných alebo rovnakých pracovných pozíciách, kde podobnosť vychádza zo špecifík pracovných pozícií,

Aktivity projektu budú určené pre - 18 firmy,

aktivít projektu je stanovená na 11 mesiacov. 

budú priestory firmy na Komenského 11/A, 040 01 v Košiciach. 

„Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmiernenia jej následkov“ je naplánovaný na 18 zamestancov.

“Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov” je naplánový na počet 18 zamestnancov.

Viac
Subjekt
Hi-Reklama, s.r.o.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.11.2023
Celková suma
164,117 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Profesijný rozvoj nových zručností zame…
Typ
Nadobúdanie/zvyšova…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
18,0 (osoby)
Cieľ
18,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
18,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1.3 - Inštrukto/Majster 2 - Lívia Reichová - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.1 - Odborný pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov - Ing. Róbert Probstner - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Martin Valik - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.4 - Inštrukto/Majster 3 - Igor Hudák - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.9 Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 01/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 01/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 02/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 02/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.3 - Inštruktor/Majster 2 - Lívia Reichová - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Martin Valik - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.4 - Inštruktor/Majster 3 - Igor Hudák - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
4,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Martin Valik - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.3 - Inštruktor/Majster 2 - Lívia Reichová - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.4 - Inštruktor/Majster 3 - Igor Hudák - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
5,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.2 - 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu - 01/2023 - 05/2023

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
10,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.2 - 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu - (03/2023 -) 06/2023 - 11/2023

Rozpočet projektu

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
22,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2024
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023 - Probstner

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 03/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 03/2023 - Probstner

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

1.1.4 - Inštruktor/Majster 3 - Igor Hudák - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.3 - Inštruktor/Majster 2 - Lívia Reichová - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Martin Valik - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít (Probstner)

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 05/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 05/2023 - Probstner

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Martin Valik - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.4 - Inštruktor/Majster 3 - Igor Hudák - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.3 - Inštruktor/Majster 2 - Lívia Reichová - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 04/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 04/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít (Probstner)

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 06/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 06/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
8,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Gabriela Hajduková - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.3 - Inštruktor/Majster 2 - Lívia Reichová - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.4 - Inštruktor/Majster 3 - Igor Hudák - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.5 - Lektor 4 - Mgr. Marek Gregorovič - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.4 - Inštruktor/Majster 3 - Igor Hudák - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Gabriela Hajduková - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

1.1.3 - Inštruktor/Majster 2 - Lívia Reichová - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 09/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 09/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 07/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 07/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
8,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 08/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 08/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
9,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 11/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 11/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Gabriela Hajduková - 10/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 11/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

1.1.2 - Lektor 1 - Ing. Róbert Probstner - 10/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 10/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

1.1.8 - Projektový manažér - Ing. Gabriela Hajduková - 10/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 10/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

1.1.6 - Lektor 5 - Mgr. Katarína Šimčáková - 10/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 10/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

1.1.9 - Finančný manažér - Ing. Zuzana Nemcová - 10/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 10/2023

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

1.1.7 - Zamestnanec 2023 - 10/2023

Rekapitulácia miezd za obdobie 10/2023 - Účastníci vzdelávacích aktivít

Vlastník dokladu
Hi-Reklama, s.r.o.
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov IČO
Názov
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO
36199451
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.