Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je obstaranie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave investičných stavieb rýchlostnej cesty v úseku R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18.

Úsek rýchlostnej cesty R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 je v súlade so schváleným Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 - Fáza II, schváleným v roku 2017. Doplnok č. 1 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest definoval predĺženie trasy rýchlostnej cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica o nový úsek Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Ružomberok (pripojenie na diaľnicu D1).

Účelom projektovej prípravy a následne výstavby ťahu rýchlostnej cesty R1 je vybudovanie kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky rýchlostnej cesty na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Samotný obchvat Ružomberka s napojením na diaľnicu D1, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe, zabezpečí  zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy najmä v intraviláne mesta Ružomberok, kde vznikajú časté kongescie.

Projekt Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 je lokalizovaný v Žilinskom kraji, juhovýchodne od mesta Ružomberok. 

Realizáciou navrhovanej hlavnej aktivity projektu sa dosiahnu nasledovné deklarované ciele merateľných ukazovateľov projektu:

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Lisková, Ludrová, Ružomberok, Štiavnička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
1,589,212 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
B. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
15.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
15.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.06.2023
Riziko
Áno
Názov IČO
Názov
Amberg Engineering Slovensko, s.r.o.
IČO
35860073
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.