Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom: je zameraný na zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií zamestnancov spoločnosti, zvyšovanie ich kvalifikácie a nadobúdania znalostí z nových IT technológií a nástrojov s cieľom rozvoja najväčšej e-learningovej vzdelávacej platformy www.vita.sk.

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je spoločnosť ktorá poskytuje vzdelávacie služby na slovenskom trhu už od roku 2012.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je:"výber vhodných nových zamestnancov spoločnosti a ich následné zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií, zvyšovanie ich kvalifikácie a nadobúdania znalostí z nových IT technológií a nástrojov s cieľom rozvoja najväčšej e-learningovej vzdelávacej platformy www.vita.sk."

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity rozdelenej do 2 samostatných podaktivít - detailný popis týchto podaktivít bude uvedený v časti 7.2 tejto ŽoNFP.

Cieľovou skupinou projektu budú noví zamestnanci spoločnosti.

Miestom realizácie projektu bude Bratislavský samosprávny kraj.

V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch:

1. PCV31 Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov - 9 účastníkov

2. PCVR2 Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov - 9 účastníkov

Viac
Subjekt
IT Academy s. r. o.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
87,610 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Profesijný rozvoj nových zručností zame…
Typ
Nadobúdanie/zvyšova…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
27.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
3,0 (osoby)
Cieľ
9,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
9,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Hriníková účastník č. 4 správca sieti 10/23

správca sietí 10/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mondek účastník č.6 správca sietí 10/23

správca sietí 10/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Kupkovičová účastník č. 5 správca sieti 10/23

správca sietí 10/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

projektový manažér 10/23

RM.10.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

finanančný manažér 10/23

RM.10.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

lektor 10/23

RM.10.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mondek účastník č. 6 správca sietí 12/23

spravca sietí 12/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Kupkovičová účastník č. 5 správca sietí 12/23

spravca sietí 12/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Hriníková účastník č. 4 spravca sietí 12/23

spravca sietí 12/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

paušál 10_23-12_23

paušál 10_23-12_23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
3,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Mondek - učastník č. 6 spravca sietí 11/2023

spravca sietí 11/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Hriníková účastník č. 4 správca sietí 11/23

spravca sietí 11/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Kupkovičová - účastník č. 5 správca sietí 11/23

spravca sietí 11/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

lektor 11/23

RM 11.23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Finančný manažér 11/23

RM 11.23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

projektový manažér 11/23

RM 11.23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

lektor 12.2023

RM.12.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

projektový manažér 12/23

RM.12.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

finančný manažér 12/23

RM.12.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Vašečková, odborný pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja zam.,03/2023

rekapitulacia miezd 03/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Bachrata, finančný manažér, 04/2023

rekapitulacia miezd 04/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Reiter, lektor, 04/2023

rekapitulacia miezd 04/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Bachrata, projektový manažér, 04/202

rekapitulacia miezd 04/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Kovacs- učastník č. 9 referent vzdelávania .04.2023

referent vzdelávania 04.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Marko - účastník č. 8 referent vzdelávania .04.2023

referent vzdelávania 04.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Rusnáková učastník č. 7 - referent vzdelávania .04.2023

referent vzdelávania 04.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Bachratá, finančný manažér, 05/2023

rekapitulácia miezd 05/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Bachratá, projektový manažér, 05/2023

rekapitulácia miezd 05/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Reiter, lektor, 05/2023

rekapitulácia miezd 05/2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

prepočet paušálnej sadzby 03-05-2023

paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rusnáková - účastník č. 7 - referent vzdelávania .05.2023

referent vzdelávania 05.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Marko, účastník vzdelávania č. 8, referent vzdelávania .05.2023

referent vzdelávania 05.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Kovacs, účastník č. 9 , referent vzdelávania .05.2023

referent vzdelávania 05.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

lektor 06/23

RM.06.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

projektový manažér 06/23

RM.06.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

finančný manažér 06/23

RM.06.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Rusnáková účastník č. 7 referent vzdelávania 06/23

referent vzdelávania 06/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Marko účastník č. 8 referent vzdelávania 06/23

referent vzdelávania 06/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Kovacs účastník č. 9 referent vzdelávania 06/23

referent vzdelávania 06/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

projektový manažér 08/23

RM.08.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

finančný manažér 08/23

RM.08.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

lektor 08/23

RM.08.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Haladejová účastník č. 3 správca webu a obsahu 08/23

správca webu a obsahu 08/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Blahunka účastník č. 1 správca webu a obsahu 08/23

správca webu a obsahu 08/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Blaško účastník č. 2 správca webu a obsahu 08/23

správca webu a obsahu 08/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

lektor 09_23

RM.09.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

projektový manažér 09/23

RM.09.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

finančný manažér 09/23

RM.09.2023

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Blahunka správca webu a obsahu účastník č. 1 09/23

správca webu a obsahu 09/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Blaško účastník č. 2 správca webu a obsahu 09/23

správca webu a obsahu 09/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Haladejová účastník č. 3 správca webu a obsahu 09/23

správca webu a obsahu 09/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Blahunka účastník č. 1 správca webu a obsahu 09/23

správca webu a obsahu 09/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

lektor 07/23

RM.07.23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
2,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

projektový manažér 07/23

RM.07.23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

finančný manážer 07/23

RM.07.23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

paušál 06/23-09/23

paušál 06/23-09/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
5,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Blaško účastník č. 2 správca webu a obsahu 07/23

správca webu a obsahu 07/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Blahunka účastník č. 1 správca webu a obsahu 07/23

správca webu a obsahu 07/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Haladejová účastník č. 3 správca webu a obsahu 07/23

správca webu a obsahu 07/23

Vlastník dokladu
IT Academy s. r. o.
Dodávateľ
IT Academy s. r. o.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov IČO
Názov
IT Academy s.r.o.
IČO
46759786
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.