Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“  je  výstavba diaľničného privádzača v kategórii C 9.5/60, v celkovej dĺžke 1,358 km.

Zrealizovaním projektu sa predpokladá odľahčenie existujúceho vstupu do Kysuckého Nového Mesta v obci Radoľa, zlepšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ako aj zabezpečenie logistiky veľkých podnikov v priemyselnej zóne Kysuckého Nového Mesta. V rámci projektu je realizovaná výstavba prepojenia ciest I/11, budúcej diaľnice D3 (križovatka Kysucké Nové Mesto), cesty III/2095 a miestnej komunikácie pri závode Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.

Stavba privádzača rieši napojenie Kysuckého Nového Mesta na cestu I/11 a po dobudovaní diaľnice D3 cez mimoúrovňovú križovatku Kysucké Nové Mesto - juh aj napojenie na diaľnicu D3.  Privádzač je pripojený úrovňovou križovatkou k ceste I/11, ktorú následne  mimoúrovňovo križuje. Ďalej križuje rieku Kysucu, pripravovanú diaľnicu D3 mimoúrovňovou križovatkou Kysucké Nové Mesto - juh, úrovňovou okružnou križovatkou existujúcu cestu III/2095 a trať č. 127 ŽSR Žilina – Kysucké Nové Mesto. Úrovňovo sa pripája na existujúcu miestnu (účelovú) komunikáciu v blízkosti areálu Schaeffler Slovensko s.r.o.

Realizáciou navrhovanej hlavnej aktivity projektu sa dosiahnu nasledovné deklarované ciele merateľných ukazovateľov projektu:

P0007 - Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T - 1,358 km

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Radoľa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.06.2024
Celková suma
16,524,440 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
846 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
27.12.2021
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
30.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
1,358 (km)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
2,357,408 €
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
19,075 (tona)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,537 (tona)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MP27 I. a II. kvartál 2023

MP27 I. a II. kvartál 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
307,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

November 2023

November 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
808,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Január 2022

Január 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
36,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Február 2022

Február 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
75,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Máj 2022

Máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
674,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Marec 2022

Marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
91,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Apríl 2022

Apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
196,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

September 2022

September 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
400,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Október 2022

Október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
433,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

November 2022

November 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
797,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

December 2022

December 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
368,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Jún 2022

Jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
644,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Júl 2022

Júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
298,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

August 2022

August 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
385,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Január 2023

Január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
212,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Február 2023

Február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
335,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Marec 2023

Marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
451,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Marec 2023

Marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
451,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Apríl 2023

Apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
571,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Apríl 2023

Apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
571,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Máj 2023

Máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
719,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Máj 2023

Máj 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
719,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Jún 2023

Jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
511,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Jún 2023

Jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
511,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Júl 2023

Júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
567,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Júl 2023

Júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
567,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

August 2023

August 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
502,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

August 2023

August 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
502,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Valorizácia mp27

Valorizácia mp27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
440,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia mp27

Valorizácia mp27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
440,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

September 2023

September 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
368,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

September 2023

September 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
368,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

September 2023

September 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
368,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia 2022 MP6

Valorizácia 2022 MP6

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
674,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Október 2023

Október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
552,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Október 2023

Október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
552,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
846 €
Vrátená suma
846 €
Suma na vymáhanie
846 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Doprastav Asfalt, a.s.
IČO
46120602
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.