Popis projektu

Projekt „Zabezpečenie publicity, informovania a podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP II 2022-2023“ je projektom Technickej pomoci (ďalej aj „projekt TP") Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj“ MŠVVaŠ SR) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) – časť výskumu a inovácií, ktoré ma MŠVVaŠ SR vo svojej gescii. Cieľom projektu je zabezpečenie informovania a publicity a zároveň podpory administratívnych kapacít prijímateľa pri implementácii OP II formou informačných a podporných aktivít v rámci publicity a vzdelávania. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.12.2023
Celková suma
2,498,232 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie informovania, publicity a …
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
01.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie informovania, publicity a …
Typ
Zabezpečenie komuni…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
01.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
504,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Propagačné predmety 2022

Propagačné predmety 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Propagačné predmety 2022

Propagačné predmety 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0230/2023 - Markíza Slovakia - 5/2023 - VRR

MARKIZA SLOVAKIA - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0230/2023 - Markíza Slovakia - 5/2023 - MRR

MARKIZA SLOVAKIA - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Média RTVS - 5/2023 - VRR

Rádio Slovensko - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Média RTVS - 5/2023 - MRR

Rádio Slovensko - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Média RTVS - 5/2023 - VRR

Rádio Slovensko - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII - MRR

Zabezpečenie Kreatívy a a produkcie reklamných spotov OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII - VRR

Zabezpečenie Kreatívy a a produkcie reklamných spotov OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII - VRR

Zabezpečenie Kreatívy a a produkcie reklamných spotov OPII

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - Markíza Slovakia - 5/2023 - MRR

Markíza Slovakia, s.r.o. - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - Markíza Slovakia - 5/2023 - VRR

Markíza Slovakia, s.r.o. - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - Markíza Slovakia - 5/2023 - VRR

Markíza Slovakia, s.r.o. - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - Media RTVS - 5/2023 - VRR

STV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - Media RTVS - 5/2023 - MRR

STV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - Media RTVS - 5/2023 - VRR

STV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - D.EXPRES - 5/2023 - VRR

Rádio Expres - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - D.EXPRES - 5/2023 - MRR

Rádio Expres - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - D.EXPRES - 5/2023 - VRR

Rádio Expres - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0227/2023 - TV JOJ - 5/2023 - VRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0227/2023 - TV JOJ - 5/2023 - MRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0229/2023 - TA3 - 5/2023 - MRR

CEN - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0229/2023 - TA3 - 5/2023 - VRR

CEN - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - Rádio Expres - 6/2023 - MRR

D.EXPRES - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - Rádio Expres - 6/2023 - VRR

D.EXPRES - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0234/2023 - FUN Rádio - 5/2023 - VRR

Rádio - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0234/2023 - FUN Rádio - 5/2023 - MRR

Rádio - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0232/2023 - News and Media Holding - 5/2023 - MRR

News and Media Holding - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0232/2023 - News and Media Holding - 5/2023 - VRR

News and Media Holding - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0231/2023 - TV JOJ - 5/2023 - VRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0231/2023 - TV JOJ - 5/2023 - MRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 5/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - RTVS - 6/2023 - MRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - RTVS - 6/2023 - VRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - TV Markíza - 6/2023 - MRR

MARKIZA - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - TV Markíza - 6/2023 - VRR

MARKIZA - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0229/2023 - TA3 - 6/2023 - MRR

C.E.N. - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0229/2023 - TA3 - 6/2023 - VRR

C.E.N. - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0227/2023 - TV JOJ - 6/2023 - MRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
349,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0227/2023 - TV JOJ - 6/2023 - VRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0234/2023 - Rádio FUN - 6/2023 - MRR

RADIO - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0234/2023 - Rádio FUN - 6/2023 - VRR

RADIO - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0231/2023 - Online JOJ - 6/2023 - MRR

MAC TV - Reklamná kampaň - OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0231/2023 - Online JOJ - 6/2023 - VRR

MAC TV - Reklamná kampaň - OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0232/2023 - Online NMH - 6/2023 - MRR

News and Media Holding - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0232/2023 - Online NMH - 6/2023 - VRR

News and Media Holding - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0230/2023 - Online MARKIZA - 6/2023 - MRR

MARKIZA - Reklamná kampaň - OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0230/2023 - Online MARKIZA - 6/2023 - VRR

MARKIZA - Reklamná kampaň - OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0231/2023 - Online JOJ - 7/2023 - VRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0231/2023 - Online JOJ - 7/2023 - MRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0230/2023 - Online Markiza - 7/2023 - VRR

MARKIZA - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0230/2023 - Online Markiza - 7/2023 - MRR

MARKIZA - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0232/2023 - Online NMH - 7/2023 - VRR

News and Media Holding - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0232/2023 - Online NMH - 7/2023 - MRR

News and Media Holding - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Rádio Slovensko - 6/2023 - VRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Rádio Slovensko - 6/2023 - MRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 6/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0227/2023 - TV JOJ - 7/2023 - VRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0227/2023 - TV JOJ - 7/2023 - MRR

MAC TV - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - Radio Expres - 7/2023 - VRR

D.EXPRES - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0233/2023 - Radio Expres - 7/2023 - MRR

D.EXPRES - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - TV MARKÍZA - 7/2023 - VRR

MARKIZA - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0226/2023 - TV MARKÍZA - 7/2023 - MRR

MARKIZA - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0234/2023 - Radio FUN - 7/2023 - VRR

RADIO - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0234/2023 - Radio FUN - 7/2023 - MRR

RADIO - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Radio Slovensko - 7/2023 - VRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0235/2023 - Radio Slovensko - 7/2023 - MRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0229/2023 - TV TA3 - 7/2023 - VRR

C.E.N. - Reklamná kampaň OPII- - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0229/2023 - TV TA3 - 7/2023 - MRR

C.E.N. - Reklamná kampaň OPII- - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - TV STV - 7/2023 - VRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Nákup vysielacieho času - 0228/2023 - TV STV - 7/2023 - MRR

Media RTVS - Reklamná kampaň OPII - 7/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Respect APP s.r.o.
IČO
35896370
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.