Popis projektu

Mesto v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaceho orgánu pre IROP na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2021-78 sa týmto uchádza o nenávratný finančný príspevok na zriadenie nového zariadenia pre deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Rožňava. Hlavným cieľom projektu je zriadenia nového zariadenia takéhoto typu, z dôvodu podpory zosúladenia rodinného a pracovného života, podporiť mladých pracujúcich rodičov a umožniť im zlepšiť ich príjmovú situáciu. Zameranie projektu je v súlade s prioritnou osou 2 a to  uľahčenie prístupu k efektívnym a  kvalitnejším verejným službám  ako aj so špecifickým cieľom 2.1.1 Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,  nakoľko na území mesta nie je ani jedno zariadenie takéhoto typu. Cieľovou skupinou projektu budú deti vo veku do troch rokov. Cieľom je zabezpečiť starostlivosť o deti do troch rokov v rámci denného pobytu, ambulantnou formou a to poskytnutím komplexnej a odbornej celodennej starostlivosti o dieťa, výchovy a vzdelávacích aktivít primeraných veku. Merateľnými ukazovateľmi projektu budú:  počet detí vo veku do troch rokov, ktoré budú využívať novozriadené zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a počet novozriadených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, v ktorých sa bude poskytovať služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a služba pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2022 - 01.10.2023
Celková suma
29,200 €
Vlastné zdroje
1,460 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA 2 Vybavenie interiéru
Typ
D. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
02.08.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
HA 1 Stavebné úpravy
Typ
D. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
29.06.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
24.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
29.06.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení starostivosti o deti do troch rokov veku
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (Miesto v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Jasle LIENKA 1. časť

Stavebné práce - Jasle LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

LIENKA - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa v Rožňave - dokončovacie práce - terasa -

Stavebné práce LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Informačná tabuľa (b)

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Kúpeľňová vešiaková zostava

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Chránič matraca

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Zrkadlo

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Tácka

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Koberec malý (b)

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Detská lavička do šatne

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Odrážadlo

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Matrac do detskej postele

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Rýchlovarná kanvica

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Kancelárska stolička

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Informačná tabuľa (a)

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Chladnička

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Policový regál na nočníky

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Dvojplatnička

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Jedálenský stôl (a)

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Detská posteľ

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Lekárnička

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Prebaľovací pult s matracom

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Termoska na čaj

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Detský riad plastový

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Detský matrac do postieľky

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Kôš na použité plienky

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Naberačka

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Jedálenský stôl (b)

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Šatňová zostava - skrine

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Gauč - veľký

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Stolík

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Koberec veľký

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Stolička na kŕmenie

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Vešiak na kabáty - dospelý

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Kreslo oddychové

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Detský príbor

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Obliečky

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Penová stavebnica

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Koberec malý (a)

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Nočník

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Príborník

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Nerezový hrniec

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Kuchynský nôž

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Doska na krájanie drevená

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Zostava detského nábytku

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Autíčko

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Plachta

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Pracovný stôl

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Misa na ovocie

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Detská stolička

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Paplon a vankúš

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Detská postieľka

Interiérové vybavenie LIENKA 1. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Detská kuchynka

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Záhradný domček

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Umývačka riadu

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

PC zostava

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Tlačiareň

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Mikrovlnná rúra

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Mini veža

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Televízor

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Gauč - veľký detský

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Kuchynská linka

Interiérové vybavenie LIENKA 2. časť

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Mesto Rožňava
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Rožňava
IČO
00328758
Názov
Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma
IČO
10749233
Názov
STAVEX Rožňava s.r.o.
IČO
51193116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.