Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je  vybudovať novú a dobudovať existujúcu kultúrnu  infraštruktúru v lokalitách Cífer-Pác a Modrá s dôrazom na zvýšenie  atraktívnosti  cezhraničného územia zhodnotením a využívaním  potenciálu kultúrneho dedičstva dávnych časov s pozitívnym spoločenským, ekonomickým a územným dopadom  pre  obyvateľov a návštevníkov  na unikátnom území  prvom spoločnom území Čechov a Slovákov. Tento zámer bude dosiahnutý vytvorením  komplexnej infraštruktúry dvoch archeoparkov s jedinečným konceptom expozícií  a využitím nových technológií a poznatkov modernej archeológie, uchovávania a interpretácie spoločného kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu posilňujeme spoluprácu a odhaľujeme spoločne neobjavené bohatstvo. Našim spoločným cieľom je vytvoriť v budúcnosti sieť archeoparkov a archeologických lokalít so spoločnou vizuálnou identitou, štandardom služieb a prezentácie najnovších výsledkov výskumov. Umožniť tak obyvateľom a návštevníkom spoznávať históriu novým spôsobom a aktívnejšie. 

Viac
Subjekt
Obec Cífer
Partneri
Obec Modrá
Miesta realizácie
Cífer, Modrá
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,990,275 €
Vlastné zdroje
289,603 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,578 (km)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
7,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

lnvestície

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
206,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2023
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
7,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

lnvestície

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
206,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2023
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
1,129,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
166,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
9,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
35,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
901,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Modrá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
7,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
611,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
7,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
611,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Cífer
IČO
00312347
Názov
Obec Modrá
IČO
00362344
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.