Popis projektu

Hlavnými aktivitami projektu sú - 302BPI700005 - RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)  a302BPI700006 - RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (LDR). Predmetom projektu v rámci uvedených hlavných aktivít je vynaloženie oprávnených výdavkov na rekonštrukciu budovy s cieľom zvýšiť kapacity infraštruktúry materskej školy. Rekonštrukciou bude vytvorená nová špeciálna trieda pre 6 zdravotne znevýhodnených detí a v budove existujúcej materskej školy sa celková kapacita detí zvýši o 10.

Hlavným cieľom projektu je: Zvýšiť kapacity infraštruktúry materskej školy Kanadská v meste Poltár.

Špecifickým cieľom je: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku v meste Poltár.

Hlavné aktivity projektu budú realizované stavebnými prácami, ktoré zabezpečia zvýšenie kapacity v existujúcej stavbe materskej školy. Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, aj so špecifickým cieľom. Naplnenie cieľa je zabezpečené splnením merateľných ukazovateľov:

P0067 – Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl. Ukazovateľ bol stanovený na základe aktuálnej kapacity materskej školy na 62 detí.

P103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

P0300 – Počet podporených materských škôl je 1

P0374 – Počet renovovaných verejných budov je 1

P0614 – Podlahová plocha renovovaných verejných budov  488,07m2

P700 - Zniženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách 32 476,17kWh/rok

. Benchmark stanovený v zmysle výzvy je 8950€ na 1 dieťa. Spolu je to 89 500€, takže rozpočet spĺňa limity a benchmarky.

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.11.2023
Celková suma
49,226 €
Vlastné zdroje
2,461 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
RIUS_bez UMR_Zvyšovanie energetickej ho…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
11.08.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov
RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít exist…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
11.08.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
11.08.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
488,07 (m2)
Cieľ
488,07 (m2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,56 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
32476,17 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
40,0 (osoby)
Cieľ
62,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov IČO
Názov
JAMU STAV, s.r.o.
IČO
53627083
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.