Popis projektu

Obec Hajná Nová Ves leží v Nitrianskom samosprávnom kraji v okrese Topoľčany. V obci žije 349 obyvateľov na území s rozlohou 6,38 km2.Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Hlavnou aktivitou projektu je Triedený zber komunálnych odpadov, v rámci ktorej dôjde k vybudovaniu zberného dvora a obstaraniu potrebnej techniky.Výsledkom projektu je vybudovaný Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves, kde sa bude odpad triediť, zhromažďovať a následne bude odvážaný oprávnenou osobou(organizáciou) na zhodnotenie resp. zneškodnenie. Od výstavby zberného dvora sa očakáva zvýšenie vyseparovaného odpadu , čím sa prirodzene zníži objem komunálneho zmesového odpadu, ďalej zlepšenie podmienok separácie, čo v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie v obci. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o 94,59 t za rok a k vytriedeniu komunálneho odpadu v množstve 94,59 t za rok. Projekt zvýši úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov.

Viac
Subjekt
Obec Hajná Nová Ves
Miesta realizácie
Hajná Nová Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.03.2024
Celková suma
337,141 €
Vlastné zdroje
16,857 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
06.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
01.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
09.06.2023
Plánovaný koniec
01.03.2024
Skutočný koniec
26.02.2024
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
94,59 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
94,59 (t/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 11/2023 k projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 230100107

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
2,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 01/SD/2023 výkon stavebného dozoru v mesiaci november 2023 pri realizácii stavby "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 10230073

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 01/SD/2023 výkon stavebného dozoru v mesiaci december 2023 pri realizácii stavby "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 10230083

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Zálohová faktúra podľa ZOD článok V. odsek 5.1. písmena b) za dodanie stavby "ZBERNÝ DVOR HAJNÁ NOVÁ VES"

Zálohová faktúra č. 2430012

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
Cronson, s.r.o.
Žiadaná suma
136,141 €
Schválené na preplatenie
136,141 €
Realizácia
24.07.2023
Názov

Zálohová faktúra podľa ZOD článok V. odsek 5.1. písmena b) za dodanie stavby "ZBERNÝ DVOR HAJNÁ NOVÁ VES"

Zálohová faktúra č. 2430012

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
Cronson, s.r.o.
Žiadaná suma
136,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo za prevedené stavebné práce na stavbe "ZBERNÝ DVOR HAJNÁ NOVÁ VES"

Faktúra č. 20301025

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
Cronson, s.r.o.
Žiadaná suma
7,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 01/SD/2023 výkon stavebného dozoru v mesiaci august 2023 pri realizácii stavby "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 10230043

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 01/SD/2023 výkon stavebného dozoru v mesiaci september 2023 pri realizácii stavby "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 10230051

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 07/2023 k projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

FAKTÚRA č. 230100056

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 08/2023 k projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

FAKTÚRA č. 230100071

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 09/2023 k projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

FAKTÚRA č. 230100085

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Štiepkovač NEGRI TIREX

Faktúra č. 12300608

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náves BIG 9.7

Faktúra č. 12300608

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor KUBOTA M5-112

Faktúra č. 12300608

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 10/2023 k projektu s názvom: "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 230100100

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 01/SD/2023 výkon stavebného dozoru v mesiaci október 2023 pri realizácii stavby "Zberný dvor v obci Hajná Nová Ves"

Faktúra č. 10230062

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Uzavretý kontajner na textílie 12 m3

Faktúra č. 12300634

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený 7,5 m3 UNIKOV

Faktúra č. 12300634

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kontajner otvorený 7,5 m3 UNIKOV

Faktúra č. 12300634

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uzavretý kontajner na textílie 12 m3

Faktúra č. 12300634

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uzavretý kontajner na textílie 12 m3

Faktúra č. 12300634

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Kontajner otvorený 7,5 m3 UNIKOV

Faktúra č. 12300634

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Kovová nádoba na BIO odpad 800L MEVA

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nosič kontajnerov PORTYR 12.9

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plastová nádoba typ 004-5 GASTRO

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náves BIG 9.7

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač Negri TIREX

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor Kubota M5-112

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nosič kontajnerov PORTYR 12.9

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kovová nádoba na BIO odpad 800L MEVA

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plastová nádoba typ 004-5 GASTRO

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktor Kubota M5-112

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náves BIG 9.7

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štiepkovač Negri TIREX

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plastová nádoba typ 004-5 GASTRO

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Traktor Kubota M5-112

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Kovová nádoba na BIO odpad 800L MEVA

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nosič kontajnerov PORTYR 12.9

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Náves BIG 9.7

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Štiepkovač Negri TIREX

Zálohová faktúra č. 12300635

Vlastník dokladu
Obec Hajná Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
MANOS CONSULTING, s.r.o.
IČO
46041915
Názov
Cronson, s.r.o.
IČO
35942134
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.