Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Popis projektu

Hlavným očakávaným výsledkom projektu je minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Investovanie do materiálno-technického vybavenia na úrovni mestskej funkčnej oblasti bude mať pozitívny dopad na prevenciu ochorenia COVID-19, vo vzťahu k rôznym cieľovým skupinám.

V rámci špecifického cieľa budú intervencie slúžiť na prevenciu nekontrolovaného šírenia a včasnú diagnostiku vírusového ochorenia COVID-19 a doliečovanie najmä ohrozených skupín obyvateľstva. 

Cieľovou skupinou realizovaných aktivít sú obyvatelia, návštevníci hlavného mesta ako aj miest a obcí MFO Bratislava, zamestnanci dotknutých úradov samosprávy, ich rozpočtových a príspevkových organizácií  zabezpečujúcich v čase pandémie služby vo verejnom záujme.

Harmonogram realizácie aktivít projetku je od 02/2020 do 12/2022

PCV02 - Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia

PCV01 - Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov

PCV10 - Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Petržalka, Borinka, Marianka, Stupava, Nová Dedinka, Veľký Biel, Malacky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.06.2023
Celková suma
1,222,301 €
Vlastné zdroje
61,115 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mestská funkčná oblasť Bratislava
Typ
Vybavenie zariadení…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Vybavenie Hlavného mesta Slovenskej rep…
Typ
Vybavenie zariadení…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Ochrana verejného zdravia
Typ
Ochrana pracovníkov…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov
Hodnota
599,434 €
Cieľ
923,359 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia
Hodnota
393,173 €
Cieľ
488,695 €
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Podpora testovacích kapacít na diagnostikovanie a testovanie ochorenia COVID-19
Hodnota
13520,0 (počet)
Cieľ
13520,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ružinov - Dodávka germicídnych žiaričov s diaľkovým ovládaním

Ružinov - Dodávka germicídnych žiaričov s diaľkovým ovládaním

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čiapka z netkanej textílie - CERVA

Čiapka z netkanej textílie - CERVA

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rukavice jednorazové Nitril - TRIPSY

Rukavice jednorazové Nitril - TRIPSY

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
TRIPSY s.r.o.
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podunajské Biskupice - Germicídne mobilné žiariče a náhradné trubice

Podunajské Biskupice - Germicídne mobilné žiariče a náhradné trubice

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
29,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Germicídne žiariče - Medic Partners

Germicídne žiariče - Medic Partners

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stupava - Ochrana verejného zdravia_kapitálové výdavky

Stupava - Ochrana verejného zdravia_kapitálové výdavky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stupava - Ochrana verejného zdravia_bežné výdavky

Stupava - Ochrana verejného zdravia_bežné výdavky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rukavice latexové

Rukavice latexové

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pulzné oximetre

Pulzné oximetre

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilné kyslíkové koncentrátory

Mobilné kyslíkové koncentrátory

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednorazové ochranné rúško

Jednorazové ochranné rúško

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Čistiace prostriedky a výrobky, toaletný papier a hygienické výrobky z papiera

Petržalka - Čistiace prostriedky a výrobky, toaletný papier a hygienické výrobky z papiera

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rukavice nitrilové

Rukavice nitrilové

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Fólie a Misky

Petržalka - Fólie a Misky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Katrin System Towell

Petržalka - Katrin System Towell

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Nákup jednorazových ochranných odevov a ochranných štítov

Petržalka - Nákup jednorazových ochranných odevov a ochranných štítov

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Respirátor typ FFP2

Petržalka - Respirátor typ FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Ochranné tvárové štíty

Petržalka - Ochranné tvárové štíty

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chirurgická maska - Chalany

Chirurgická maska - Chalany

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rúško netkané textilné - Chalany

Rúška netkané textilné - Chalany

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálne teplomery - TRIPSY

Digitálne teplomery - Tripsy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
TRIPSY s.r.o.
Žiadaná suma
11,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chirurgické čiapky - CERVA

Chirurgické čiapky - CERVA

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nová Dedinka - Čistička vzduchu

Nová Dedinka - Čistička vzduchu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nová Dedinka - Filtre do čističky vzduchu

Nová Dedinka - Filtre do čističky vzduchu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dezinfekčné roztoky - UNIZDRAV

Dezinfekčné roztoky - UNIZDRAV

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Nová Dedinka - Bezdotykový dávkovač so stojanom

Nová Dedinka - Bezdotykový dávkovač so stojanom

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AG testy - ROCHE 2

AG - testy Roche 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nová Dedinka - Germicídny žiarič

Nová Dedinka - Germicídny žiarič

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AG testy - ROCHE

AG testy - Roche

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rúška - JAMINI A

Rúška - JAMINI A

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2 - Protech

Respirátory FFP2 - Protech

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ochranné rúško - WASCO

Ochranné rúško - WASCO

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Staré Mesto - Germicídne žiariče a ochranné pomôcky (bežné výdavky)

Staré Mesto - Germicídne žiariče a ochranné pomôcky (bežné výdavky)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Devínska Nová Ves - Čističky vzduchu so sterilizátorom

Devínska Nová Ves - Čističky vzduchu so sterilizátorom

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Termosnímače

Termosnímače

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ochranné rúško

Ochranné rúško

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ochranná čiapka

Ochranná čiapka

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Germicídne žiariče - uzavreté

Germicídne žiariče - uzavreté

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rukavice latexové

Rukavice latexové

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Germicídne žiariče - otvorené

Germicídne žiariče - otvorené

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AG testy

AG testy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistiace prostriedky

Čistiace prostriedky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AG testy

AG testy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP3

Respirátory FFP3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rukavice nitrilové

Rukavice nitrilové

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednorazový plášť

Jednorazový plášť

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rukavice latexové

Rukavice latexové

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2

Respirátory FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
TRIPSY s.r.o.
Žiadaná suma
85,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ochranný oblek jednorazový

Ochranný oblek jednorazový

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

AG testy

AG testy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2

Respirátory FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne kapacity - 302021BRM7

Administratívne kapacity - 302021BRM7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
20,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2

Respirátory FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2

Respirátory FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilné kontajnery

Mobilné kontajnery

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čistiaci prostriedok

Čistiaci prostriedok

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2

Respirátory FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Jednorazové ochranné rúška

Jednorazové ochranné rúška

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP3

Respirátory FFP3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory FFP2

Respirátory FFP2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Respirátory

Respirátory

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chirurgické košele

Chirurgické košele

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Staré Mesto - Defibrilátory

Staré Mesto - Defibrilátory

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Čistiace prostriedky a výrobky, Toaletný papier a hygienické výrobky z papiera

Petržalka - Čistiace prostriedky a výrobky, Toaletný papier a hygienické výrobky z papiera

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Chladiarenský box

Petržalka - Chladiarenský box

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Defibrilátory a germicídne žiariče

Petržalka - Defibrilátory a germicídne žiariče

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
GRIZZLY s.r.o.
Žiadaná suma
19,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Sanitárne kontajnery

Petržalka - Sanitárne kontajnery

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Malacky - Prístroje na ochranu verejného zdravia (bežné výdavky)

Malacky - Prístroje na ochranu verejného zdravia (bežné výdavky)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Kiosk QTotem22

Petržalka - Kiosk QTotem22

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Staré Mesto - Germicídne žiariče a ochranné pomôcky (kapitálové výdavky)

Staré Mesto - Germicídne žiariče a ochranné pomôcky (kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Karlova Ves - Nákup hygienických pomôcok

Karlova Ves - Nákup hygienických pomôcok

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Veľkokapacitný kontajner s hákovým uchytením

Petržalka - Veľkokapacitný kontajner s hákovým uchytením

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Dezinfekcia na ruky, Ochranné pomôcky

Petržalka - Dezinfekcia na ruky, Ochranné pomôcky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Petržalka - Veľkokapacitné kontajnery

Petržalka - Veľkokapacitné kontajnery

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Malacky - Prístroje na ochranu verejného zdravia (kapitálové výdavky)

Malacky - Prístroje na ochranu verejného zdravia (kapitálové výdavky)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Marianka - Ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Marianka - Ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nová Dedinka - Defibrilátor

Nová Dedinka - Defibrilátor

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľký Biel - Bežné výdavky

Veľký Biel - Bežné výdavky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Borinka - Bežné výdavky

Borinka - Bežné výdavky

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Obec Borinka
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
779 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt
-
Suma celkom
1,502 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedodržanie lehôt n…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
504 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt
-
Suma celkom
110 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
1,188 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
597 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
QEX, a.s.
IČO
00587257
Názov
Obec Veľký Biel
IČO
00305146
Názov
WASCO - družstvo
IČO
48079707
Názov
Obec Borinka
IČO
00304689
Názov
TRIPSY s.r.o.
IČO
36276464
Názov
GRIZZLY s.r.o.
IČO
46648241
Názov
PhDr. Gabriela Spišáková , Majster Papier
IČO
33768897
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
Lindák Rastislav - NILTEX
IČO
34242228
Názov
KORAKO plus, s. r. o.
IČO
43959954
Názov
RM Gastro - JAZ s.r.o.
IČO
34153004
Názov
DELUX s.r.o.
IČO
31427855
Názov
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO
36515388
Názov
QEX, a.s.
IČO
00587257
Názov
NILTEX s. r. o.
IČO
51873885
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
K&M MEDIA s. r. o.
IČO
44879806
Názov
WASCO - družstvo
IČO
48079707
Názov
JTF partnership, s.r.o.
IČO
44160097
Názov
Nexa, s.r.o.
IČO
36239798
Názov
Protech, spol. s r.o.
IČO
36057231
Názov
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
IČO
37218379
Názov
Merlin Media, s.r.o.
IČO
36250902
Názov
Eurolab Lambda a.s.
IČO
35869429
Názov
Green Technologies Slovakia s. r. o.
IČO
46101381
Názov
AJBIS, s.r.o.
IČO
50459431
Názov
JAMEL FASHION s.r.o.
IČO
36390356
Názov
ELRON s.r.o.
IČO
36807478
Názov
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
IČO
47719150
Názov
STATUS S, s.r.o.
IČO
44015828
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.