Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v Bratislave a zvýšenie kvality služieb poskytovaných v MHD prostredníctvom vybudovania novej električkovej trate v úseku Bosákova ulica - Janíkov dvor. Nová električková trať bude súčasťou integrovaného dopravného systému ekologickej mestskej hromadnej dopravy. Projekt nadväzuje na zrealizovanú prvú časť projektu: ,,Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám; 1.časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica“. Predmetom projektu je líniová stavba -  stavba električkovej dráhy, ktorá bude umiestnená v intraviláne mesta Bratislava a bude prechádzať jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava - Petržalka. Celková dĺžka staveniska meraná v osi koľaje č. 1 električkovej trate je 3 798 m. Električkovú trať bude tvoriť novostavba: v celkovej dĺžke 3 798 m, začínajúca v km 2,420 existujúcej trate Bosákova ulica a úprava existujúcej trate v dĺžke 489 m, medzi zastávkami Bosákova a Jungmanova.  Traťové koľaje končia v obratisku v km 6,218

Stavba je primárne rozdelená na štyri ucelené časti stavby, ktoré tvoria realizovateľné a logické celky pozdĺž trasy električkovej trate:

  • 1.)  Bosákova ulica – Romanova ulica (km 2,420 – 3,425) - UČS 40
  • 2.)  Romanova ulica – Betliarska ulica (km 3,425 – 5,450) - UČS 50
  • 3.)  Premostenie Kutlíkova (dostavba Kutlíkovej ulice na plný profil) - UČS 51
  • 4.)  Betliarska ulica – Janíkov Dvor s obratiskom (km 5,450 – 6,218) - UČS 60

Nový úsek bude obsahovať 7 nových električkových zastávok, ktorými sú: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor a úpravu existujúcej zastávky Bosáková a bude začínať v km 2,420 (pred budúcou zastávkou Chorvátske rameno) a končiť 3 koľajným obratiskom v km 6,218 Janíkovom dvore. Zastávky budú mať dĺžku nástupišťa min. 65 m. Úprava existujúcej trate je situovaná medzi zastávkami Bosákova a Jungmannova, pričom existujúca zastávka električky Bosákova bude prerobená na kombinovanú zastávku BUS-TRAM.

Vybudovanie novej električkovej trate

P0013 Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro - 3,798 km

P0652 Úspora času vo verejnej osobnej doprave - 3 486 052,00 Eur

P0111 Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry – 70 %

Predprojektová príprava

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 3

Výsledky projektu budú využívané cieľovými skupinami návštevníkov a obyvateľov mestkej časti.

Projekt bude v zmysle Metodického usmernenia k fázovaniu projektov rozdelený na jednotlivé fázy. Na základe predchádzajúcich skúseností a predbežného harmonogramu predpokladáme realizáciu objemu prác z prvej fázy (OPII) vo výške cca 70%. a v II. fáze 30%.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Petržalka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2015 - 01.12.2023
Celková suma
86,052,654 €
Vlastné zdroje
4,302,633 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Predprojektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
27.10.2015
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
29.06.2021
Názov
Vybudovanie novej električkovej trate
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
04.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
27.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
70,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
-
Cieľ
3,798 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
3,486,052 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce - December 2021, Január 2022

Faktúra za stavebné práce - December 2021, Január 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Február 2022, Marec 2022

Faktúra za stavebné práce - Február2022, Marec 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
831,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Apríl 2022

Faktúra za stavebné práce - Apríl 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Máj 2022

Faktúra za stavebné práce - Máj 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Jún 2022

Faktúra za stavebné práce - Jún 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - August 2022

Faktúra za stavebné práce - August 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - September 2022

Faktúra za stavebné práce - September 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
489,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Október 2022

Faktúra za stavebné práce - Október 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
821,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - November 2022

Faktúra za stavebné práce - November 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Január 2023

Faktúra za stavebné práce - Január 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - December 2022

Faktúra za stavebné práce - December 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Február 2023

Faktúra za stavebné práce - Február 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Júl 2022

Faktúra za stavebné práce - Júl 2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Marec 2023

Faktúra za stavebné práce - Marec 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Apríl 2023

Faktúra za stavebné práce - Apríl 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce - Máj 2023

Faktúra za stavebné práce - Máj 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Faktúra za stavebné práce - Jún 2023

Faktúra za stavebné práce - Jún 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodatok č.3 - merné množstvá

Dodatok č.3 - merné množstvá

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Júl 2023

Faktúra za stavebné práce - Júl 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,207,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodatok č.3 - merné množstvá

Dodatok č. 3 - merné množstvá

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce- Dodatok č.4 indexácia

Faktúra za stavebné práce- Dodatok č.4 indexácia

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - dodatok č.6 indexácia

Faktúra za stavebné práce - Dodatok č.6 indexácia

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - August 2023

Faktúra za stavebné práce - August 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
909,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - September 2023

Faktúra za stavebné práce - September 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Manažér prípravy projektu

Mzdové výdavky - Manažér prípravy projektu

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
12,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Manažér pre investičnú činnosť

Mzdové výdavky - Manažér pre investičnú činnosť

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
54,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Finančný manažér

Mzdové výdavky - Finančný manažér

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
54,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Manažér pre verejné obstarávanie

Mzdové výdavky - Manažér pre verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Projektový manažér

Mzdové výdavky - Projektový manažér

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
26,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Hlavný projektový manažér

Mzdové výdavky - Hlavný projektový manažér

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
91,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - Asistent/ Administratívny pracovník

Mzdové výdavky - Asistent/ Administratívny pracovník

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o nájme pozemkov - Kaufland

Zmluva o nájme pozemkov - Kaufland

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra k vypracovaniu CBA - 20% sumy

Faktúra k vypracovaniu CBA - 20% sumy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o nájme pozemkov - ŽSR

Zmluva o nájme pozemkov - ŽSR

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
141,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o nájme pozemkov - SVP

Zmluva o nájme pozemkov - SVP

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,328,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o nájme pozemkov - Metro

Zmluva o nájme pozemkov - Metro

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
177,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra k vypracovaniu CBA - 80% sumy

Faktúra k vypracovaniu CBA - 80% sumy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o nájme pozemkov - Prodet

Zmluva o nájme pozemkov - Prodet

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
90,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva Brunnerovci

Kúpna zmluva Brunerovci

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
12,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kúpna zmluva OÚ-BA

Kúpna zmluva OÚ-BA

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
196,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - Október 2023

Faktúra za stavebné práce - Október 2023

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
Radvise Group, s.r.o.
IČO
50300172
Názov
Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO
36361518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.