Popis projektu

rojekt rieši výstavbu vodozádržných opatrení v obci Močenok za účelom zadržania dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody pritekajúcej do miestneho potoka a kanalizácie pri prívalových dažďoch. Parcely sa nachádzajú v centrálnej časti obce s prístupom z miestnej asfaltovej. Parcely sú po stranách ohraničené súkromnými pozemkami a miestnou komunikáciou.

Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody retenciou v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody pritekajúcej do miestneho potoka a kanalizácie. Nejedná sa o protipovodňové opatrenie.

Realizácia projektu je v obci Močenok, ktorý sa nachádza v okrese Šala, Nitrianskom kraji.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2023 - 01.12.2023
Celková suma
616,872 €
Vlastné zdroje
30,844 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C. Vodozádržné opat…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
27.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
01.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
-
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
-
Cieľ
3808,36 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér - zamestnanec v prac, pomere (interné riadenie)

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
3,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
banet s. r. o.
Žiadaná suma
225,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
banet s. r. o.
Žiadaná suma
225,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Projektový manažér - zamestnanec v prac, pomere (interné riadenie)

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Projektový manažér - zamestnanec v prac, pomere (interné riadenie)

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
5,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
banet s. r. o.
Žiadaná suma
190,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
banet s. r. o.
Žiadaná suma
190,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov IČO
Názov
Obec Močenok
IČO
00308439
Názov
banet s. r. o.
IČO
47158972
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.