Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave „Časť 2“ - Rekonštrukcia cyklistického chodníka Odborárska ulica, Bratislava III.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Popis projektu

Predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok je refundácia výdavkov na rekonštrukciu existujúcich spevnených plôch pre cyklistov na Odborárskej ulici, okres Bratislava III. Cyklotrasa je súčasťou cyklistického okruhu O6. Rekonštrukčné práce boli zrealizované v rámci dlhodobého cieľa hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým je zvýšenie atraktivity nemotorovej prepravy na území hlavného mesta a podpora prechodu na trvalo udržateľnú, uhlíkovo neutrálnu dopravu prostredníctvom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravy na celom území mesta.

 
Celková dĺžka realizovaného úseku bola 1 504,05 m, pričom úsek pozostáva zo štyroch parciálnych vetiev – vetiev A, B, C a D. V rámci rekonštrukcie bola v celej dĺžke výškovo upravená niveleta cyklistického chodníka, upravené prejazdy cez križujúce komunikácie a vjazdy a doplnené prvky pre nevidiacich. V zmysle európskych štandardov bol pri rekonštrukcii oddeleného cyklistického chodníka použitý červený asfalt, ktorý je vizuálne jednoduchšie odlíšiteľný, výrazne prispieva k bezpečnosti a vďaka svojej trvácnosti aj k lepšej estetickosti verejného priestoru.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.09.2021
Celková suma
265,107 €
Vlastné zdroje
13,255 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.1. cyklistické komunikácie - Rekonštr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
15.03.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
20.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,504 (km)
Cieľ
1,504 (km)
Naposledy aktualizované
06.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Vetva A

Faktúra_Cyklotrasa Odborárska_stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Stavebné práce - Vetva D

Faktúra_Cyklotrasa Odborárska_stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Stavebné práce - Vetva B

Faktúra_Cyklotrasa Odborárska_stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Stavebné práce - Vetva C

Faktúra_Cyklotrasa Odborárska_stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
3,174 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
3,174 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
COLAS Slovakia, a.s.
IČO
31651402
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.