Popis projektu

Projekt predstavuje 2. fázu schváleného veľkého projektu, číslo CCI 2011SK161PR003. Projektová oblasť pozostáva z troch regiónov - Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V rámci 1. fázy veľkého projektu sa vybudujú časti stokovej siete vo vybraných obciach a mestách, ktorých realizácia bude ukončená do 06/2016, s prepojením na jestvujúcu stokovú sieť.

V rámci 2. fázy veľkého projektu (tento projekt) sa zrealizujú ostatné práce tak, aby boli splnené všetky indikátory veľkého projektu. Projekt pozostáva z 2 hlavných aktivít - v rámci aktivity sa dobudujú stokové siete v mestách a obciach všetkých troch regiónov v dĺžke 45,37 km, v rámci aktivity sa rozšíria a intenzifikujú 3 komunálne ČOV Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou s celkovou kapacitou 115 628 EO (z toho 112 159 EO napojených na kanalizáciu) za účelom dosiahnutia limitných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd na odtoku v súlade s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. a smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita životného prostredia a dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR, so strategickými dokumentami a legislatívou EÚ.

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou, Veľké Uherce, Veľké Kršteňany, Pažiť, Partizánske, Malé Uherce, Malé Kršteňany, Kolačno, Brodzany, Bošany, Tovarníky, Topoľčany, Solčany, Nitrianska Streda, Jacovce, Čeľadince
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2015 - 01.10.2018
Celková suma
55,316,687 €
Vlastné zdroje
5,531,669 €
Vyčerpané z projektu
50,621,249 €
Nezrovnalosti
5,436,935 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
01.04.2016
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
01.05.2015
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
11.05.2018
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.04.2015
Skutočný začiatok
01.05.2015
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
11.05.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
43,58 (km)
Cieľ
45,37 (km)
Naposledy aktualizované
26.11.2018
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
112159,0 (EO)
Naposledy aktualizované
26.11.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SD - Kanalizacia

Faktúra Stavebný dozor (04.-06.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,288 €
Schválené na preplatenie
39,556 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (04.-06.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,598 €
Schválené na preplatenie
58,219 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

ČOV (Aktivita B)

Faktúra Stavebné práce (09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,752,368 €
Schválené na preplatenie
2,004,954 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť (Aktivita A)

Faktúra Stavebné práce (09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615,144 €
Schválené na preplatenie
1,351,068 €
Realizácia
-
Názov

ČOV (Aktivita B)

Faktúra Stavebné práce (09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004,954 €
Schválené na preplatenie
2,004,954 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Stoková sieť (Aktivita A)

Faktúra Stavebné práce (09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,351,068 €
Schválené na preplatenie
1,351,068 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Stoková sieť (Aktivita A)

Faktúra Stavebné práce (10/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090,835 €
Schválené na preplatenie
1,090,835 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

ČOV (Aktivita B)

Faktúra Stavebné práce (10/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,203,496 €
Schválené na preplatenie
6,203,496 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

ČOV (Aktivita B)

Faktúra Stavebné práce (10/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,737,440 €
Schválené na preplatenie
6,203,496 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť (Aktivita A)

Faktúra Stavebné práce (10/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,304,047 €
Schválené na preplatenie
1,090,835 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (08.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,626,749 €
Schválené na preplatenie
1,360,776 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (08.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534,155 €
Schválené na preplatenie
1,283,321 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

Všeobecné položky

Faktúra Stavebné práce (08.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,058 €
Schválené na preplatenie
11,759 €
Realizácia
31.10.2016
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,516 €
Schválené na preplatenie
40,584 €
Realizácia
-
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,827 €
Schválené na preplatenie
54,228 €
Realizácia
-
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,228 €
Schválené na preplatenie
54,228 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,584 €
Schválené na preplatenie
40,584 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (06.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,053,339 €
Schválené na preplatenie
881,118 €
Realizácia
13.10.2016
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (07.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048,335 €
Schválené na preplatenie
876,933 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (07.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,122,320 €
Schválené na preplatenie
938,821 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

Aktivita A - Nárok

Faktúra Stavebné práce - claim (10.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2016
Názov

Aktivita A - Nárok

Faktúra Stavebné práce - claim (10.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce - claim (10.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A - Nárok (75%)

Faktúra Stavebné práce - claim (10.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2016
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce - claim (10.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,491 €
Schválené na preplatenie
196,151 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Aktivita A - Nárok (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce - claim (10.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (03.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (03.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,939 €
Schválené na preplatenie
133,789 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (05.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2016
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (05.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (05.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639,000 €
Schválené na preplatenie
534,524 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (05.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620,474 €
Schválené na preplatenie
519,026 €
Realizácia
28.06.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (01.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (01.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961,202 €
Schválené na preplatenie
804,045 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (01.-03.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (01.-03.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (01.-03.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,985 €
Schválené na preplatenie
38,466 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (01.-03.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,090 €
Schválené na preplatenie
26,007 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (04.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (04.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (04.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424,682 €
Schválené na preplatenie
355,246 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (04.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,551 €
Schválené na preplatenie
79,929 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

Aktivita A - Nárok

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Všeobecné položky

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,091,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,091,142 €
Schválené na preplatenie
912,740 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388,713 €
Schválené na preplatenie
1,161,659 €
Realizácia
-
Názov

Všeobecné položky

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A - Nárok

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A - Nárok

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,161,659 €
Schválené na preplatenie
1,161,659 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Všeobecné položky

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra stavebné práce (11/2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912,740 €
Schválené na preplatenie
912,740 €
Realizácia
20.03.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (01/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
832,773 €
Schválené na preplatenie
832,773 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (01/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,385 €
Schválené na preplatenie
45,493 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (01/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995,544 €
Schválené na preplatenie
832,773 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (01/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,493 €
Schválené na preplatenie
45,493 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A - Nároky (75%)

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652,376 €
Schválené na preplatenie
652,376 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,887 €
Schválené na preplatenie
652,376 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,717 €
Schválené na preplatenie
294,717 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352,322 €
Schválené na preplatenie
294,717 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A - Nároky (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (02/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A - Nároky (75%)

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,621,113 €
Schválené na preplatenie
3,621,113 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452,472 €
Schválené na preplatenie
452,472 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540,910 €
Schválené na preplatenie
452,472 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,328,886 €
Schválené na preplatenie
3,621,113 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A - Nároky (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (03/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné práce (04/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2017
Názov

Aktivita A - Nároky (75%)

Faktúra Stavebné práce (04/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2017
Názov

Aktivita A - Nároky (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (04/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (04/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840,561 €
Schválené na preplatenie
703,129 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (04/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,109,756 €
Schválené na preplatenie
3,437,811 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné Práce (12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

Aktivita A - Nároky (75%)

Faktúra Stavebné Práce (12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

Aktivita A - Nároky (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné Práce (12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné Práce (12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716,831 €
Schválené na preplatenie
599,629 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné Práce (12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,169,277 €
Schválené na preplatenie
5,997,100 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
773,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (75%)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (všeobecné položky)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,528 €
Schválené na preplatenie
7,528 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026,270 €
Schválené na preplatenie
1,026,270 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita B (všeobecné položky)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (všeobecné položky)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
7,528 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,226,862 €
Schválené na preplatenie
1,026,270 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B (všeobecné položky)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,186,445 €
Schválené na preplatenie
1,828,961 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
773,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (06/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,828,961 €
Schválené na preplatenie
1,828,961 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (75%)

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945,174 €
Schválené na preplatenie
790,638 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,950 €
Schválené na preplatenie
162,239 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
630,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790,638 €
Schválené na preplatenie
790,638 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,239 €
Schválené na preplatenie
162,239 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (08/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (04.-06.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,702 €
Schválené na preplatenie
31,538 €
Realizácia
-
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (04.-06.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,363 €
Schválené na preplatenie
46,311 €
Realizácia
-
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (04.-06.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,538 €
Schválené na preplatenie
31,538 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (04.-06.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,311 €
Schválené na preplatenie
46,311 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A - Nároky

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (75%)

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Podporné aktivity

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
1,129 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
342,626 €
Schválené na preplatenie
286,606 €
Realizácia
-
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,232 €
Schválené na preplatenie
270,383 €
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
1,129 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,606 €
Schválené na preplatenie
286,606 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (07/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270,383 €
Schválené na preplatenie
270,383 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť (75%)

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 2. fáza - ČOV

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,822,244 €
Schválené na preplatenie
1,822,244 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,468 €
Schválené na preplatenie
408,468 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 1. fáza - ČOV

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,039 €
Schválené na preplatenie
80,039 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 1. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463,756 €
Schválené na preplatenie
463,756 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Zádržné 2. fáza - ČOV

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,178,415 €
Schválené na preplatenie
1,822,244 €
Realizácia
-
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
793,653 €
Schválené na preplatenie
408,468 €
Realizácia
-
Názov

Zádržné 1. fáza - ČOV

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,684 €
Schválené na preplatenie
80,039 €
Realizácia
-
Názov

Zádržné 1. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie prvej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,400 €
Schválené na preplatenie
463,756 €
Realizácia
-
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (01.-03.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,679 €
Schválené na preplatenie
40,720 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (01.-03.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,214 €
Schválené na preplatenie
31,966 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (75%)

Faktúra Stavebné práce (05/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2017
Názov

Aktivita A (rezerva) (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Faktúra Stavebné práce (05/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (05/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,336,444 €
Schválené na preplatenie
1,954,435 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Aktivita A

Faktúra Stavebné práce (05/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296,312 €
Schválené na preplatenie
1,084,365 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

Aktivita A (rezerva)

Faktúra Stavebné práce (05/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2017
Názov

Aktivita B

Faktúra Stavebné práce (12/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,538 €
Schválené na preplatenie
166,914 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Aktivita A (všeobecné položky)

Faktúra Stavebné práce (12/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,130 €
Schválené na preplatenie
36,078 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Aktivita B (všeobecné položky)

Faktúra Stavebné práce (12/2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,142 €
Schválené na preplatenie
95,480 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (10.-12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,952 €
Schválené na preplatenie
57,678 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (10.-12.2016)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,997 €
Schválené na preplatenie
19,237 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (10.-12.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (10.-12.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,133 €
Schválené na preplatenie
2,026 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

SD - Kanalizácia

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,712 €
Schválené na preplatenie
18,727 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

SD - ČOV

Faktúra Stavebný dozor (07.-09.2017)

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,790 €
Schválené na preplatenie
8,350 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Zádržné 1. fáza - ČOV

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,039 €
Schválené na preplatenie
60,030 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663,890 €
Schválené na preplatenie
497,917 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 2. fáza - ČOV (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
459,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 2. fáza - Stoková sieť (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 1. fáza - ČOV (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 1. fáza - Stoková sieť (nepotvrdená fin. oprava 25% - kartel)

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 2. fáza - ČOV

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,837,953 €
Schválené na preplatenie
1,378,465 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Zádržné 1. fáza - Stoková sieť

Žiadosť o vyplatenie druhej časti zádržného

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463,756 €
Schválené na preplatenie
347,817 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Aktivita A

Dobropis Stavebné práce k fa. 2016050 a 2015027

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
55,316,687 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
48,307,917 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
37,337,671 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
37,337,671 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Úrad pre verejné obstarávanie

Suma celkom
64,473 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
64,473 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
13,700,386 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
11,955,852 €
Typ
Hodnotenie uchádzač…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
25,757 €
Vrátená suma
24,226 €
Suma na vymáhanie
24,226 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
25,834 €
Vrátená suma
24,226 €
Suma na vymáhanie
24,226 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Úrad pre verejné obstarávanie

Suma celkom
50,107,636 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
50,107,636 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Úrad pre verejné obstarávanie

Suma celkom
5,385,344 €
Vrátená suma
5,385,344 €
Suma na vymáhanie
5,385,344 €
Typ
Ostatné
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
OVIDA s.r.o.
IČO
34138692
Názov
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
IČO
36636851
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.