Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení. Projekt  rieši  návrh  opatrení  na  zníženie  energetickej  náročnosti  budovy  dvoch  učebných pavilónov, hospodárskeho  pavilónu a spojovací koridor Materskej  školy  ROZKVET  v Považskej Bystrici na p. č. KN-C 3732/143, 3732/145 a 3732/144 v k. ú. Považská Bystrica.

Modernizácia a prestavba areálu a budov Materskej školy rieši nasledovné stavebné objekty:
SO-01– Materská škola- Pavilón A,
SO-02 – Materská škola- Pavilón B,
SO-03 – Materská škola- Pavilón C,
SO-04 – Hospodársky pavilón
SO-05 – Spojovací koridor
SO-06 – Spojovací koridor
 

je zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie a inštalácia decentralizovaného systému núteného vetrania s rekuperáciou, výmena zdrojov osvetlenia. Cieľom navrhovanej obnovy objektu je zabezpečiť nižšie náklady na užívanie objektu a zlepšiť technický stav objektu, ktorého konštrukcie nespĺňajú tepelno-technické požiadavky.

- realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností objektu. Po realizácii energeticky úsporného projektu sa dosiahne zníženie spotreby energie hodnotenom objekte, znížia sa náklady na opravy a údržbu a zároveň dôjde k zhodnoteniu objektu ako takého. Z environmentálneho hľadiska má projekt taktiež pozitívny vplyv, pretože dôjde k zníženiu produkcie emisií zo zdroja tepla.

Viac
Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
489,434 €
Vlastné zdroje
24,472 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
29.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
131,0513 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
374,5433 (MWh/rok)
Cieľ
374,5433 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
256780,3 (kWh/rok)
Cieľ
214864,15 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
335860,0499 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,98 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2457,57 (m2)
Cieľ
2495,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
69,718 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
243492,082 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
71,71 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,64 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov IČO
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.