Popis projektu

Realizáciou projektu (6. ETAPY) v dĺžke 3,865 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Dôraz sa kladie aj na verejnú osobnú dopravu. Zrekonštruovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, v tomto prípade hlavne na cestu I. triedy č. I/61, ktorá zabezpečuje nepriame napojenie na diaľnicu D1. Úsek sa priamo napája na cestu č. I/9 a následne na úsek cesty R2 Ruskovce - Pravotice. Zvýši sa atraktivita verejnej osobnej dopravy a konkurencieschopnosť. V záujme odstraňovania disparít bude umožnené lepšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V rámci predmetného územia sa zlepší aj bezpečné nepriame napojenie existujúceho Priemyselného parku Dubnica nad Váhom, novovybudovanej priemyselnej zóny v Novej Dubnici a Priemyselný park v Bánovciach nad Bebravou, dosiahne sa vyššia plynulosť cestnej premávky, zníži sa narastajúca nehodovosť (odstránia sa nehodové lokality) a negatívne vplyvy na životné prostredie. V úseku bude zabezpečený bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Zvýši sa aj nosnosť mostných konštrukcií.

Plniť sa budú merateľné ukazovatele P0016 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) - 3,865 km a P0868 Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - 80 698,00 Eur. Merateľný ukazovateľ P0014 Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy) sa nebude realizovať.

Projekt je súčasťou integrovanej operácie uvedenej v RIÚS, konkrétne Integrovaný projekt rekonštrukcie zastávok v nadväznosti na rekonštrukciu cesty Trenčianska Teplá - Dežerice.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 16,200, ktorá pokračuje cez obce Bobot, Horňany po tento predložený úsek, kde sa napája na vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice a existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy č. I/9 (TEN-T koridor). Zrealizovaný bol schválený projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA, ktorý zahŕňa úsek cesty v km 0,040 – 6,880. Schválený bol projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Dežerice, Horňany, Bánovce nad Bebravou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2023 - 01.10.2023
Celková suma
2,199,066 €
Vlastné zdroje
109,953 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
18.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
20.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
18.04.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
19.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
80,698 €
Cieľ
80,698 €
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
3,865 (km)
Cieľ
3,865 (km)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
224,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
224,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
928,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
928,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
37,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
102,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
542,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
542,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
102,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
179,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
179,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
107,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
107,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
209,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
4,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
209,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Žiadaná suma
4,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Záverečná faktúra za výkon stavebného dozora - II/516, 6. etapa

Záverečná faktúra za výkon stavebného dozora - II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Záverečná faktúra za výkon stavebného dozora - II/516, 6. etapa

Záverečná faktúra za výkon stavebného dozora - II/516, 6. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
Doprastav Asfalt, a.s.
IČO
46120602
Názov
Juno s. r. o.
IČO
53717325
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.