Popis projektu

Zámerom realizácie projektu je prispieť k navýšeniu kapacít materských škôl a reagovať tak na súčasný dopyt rodín a nedostatok miest v materskej škole v obci Konská. Stav objektu pred realizáciou investičných aktivít nespĺňa podmienky a normy umožňujúce rozšírenie MŠ v existujúcich priestoroch. Jedinou možnosťou je rozšírenie priestorov MŠ, a to formou prístavby a uskutočnením stavebných úprav, súčasne s prvkami bezbariérovosti v súlade s platnou legislatívou.

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Konská o 22 miest a zároveň skvalitnenie predprimárneho vzdelávania. Naplnením projektového cieľa dôjde k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. Po zrealizovaní projektu bude celková kapacita škôlky v Obci Konská 86 miest. Objekt materskej školy bude mať realizáciou projektu vytvorené plnohodnotné priestorové, sociálne, hygienické aj herné zázemie a projekt bude mať tiež pozitívny dopad na zosúladenie pracovného a rodinného života rodičov detí umiestnených v našej MŠ.

Viac
Subjekt
Obec Konská
Miesta realizácie
Konská
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.05.2023
Celková suma
302,581 €
Vlastné zdroje
15,129 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prístavba a rekonštrukcia priestorov MŠ
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
05.10.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
28.02.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
29.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
09.06.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
689,06 (m2)
Cieľ
689,06 (m2)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
86,0 (osoby)
Cieľ
86,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Prístavba a stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Prístavba a stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Prístavba a stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Prístavba a stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Prístavba a stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Zdravotechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Elektroinštalácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Prístavba a stavebné úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Multifunkčná tlačiareň

Multifunkčná tlačiareň

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Bezbariérové zariadenie

Bezbariérové zariadenie

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Výučbový softvér

Výučbový softvér

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Notebook

Notebook

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

projektový manažér

Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
Obec Konská
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

projektový manažér

Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Obec Konská
Dodávateľ
Obec Konská
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov IČO
Názov
Obec Konská
IČO
00648876
Názov
STIEFEL EUROCART s.r.o.
IČO
31360513
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
NAY a.s.
IČO
35739487
Názov
AXDATA, s.r.o.
IČO
36508411
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.