Popis projektu

Hlavnou aktivitou projektu je . Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vynaloženie oprávnených výdavkov na s cieľom zvýšiť kapacity infraštruktúry materskej školy. Rekonštrukciou bude vytvorená  v existujúcej budove materskej školy a zároveň bude zvýšená .
zvýšiť kapacity infraštruktúry materskej školy Sklárska v meste Poltár

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku v meste Poltár

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná stavebnými prácami, ktoré zabezpečia vybudovanie  novej triedy pre 20 detí a zvýšenie kapacity telocvične v existujúcej stavbe materskej školy. Hlavná aktivita projektu je  s typmi oprávnených aktivít IROP, aj so špecifickým cieľom. Naplnenie cieľa je zabezpečené splnením merateľných ukazovateľov:

 Ukazovateľ bol stanovený na základe aktuálnej kapacity materskej školy na 

je

je

: €. Benchmark stanovený v zmysle výzvy je:

  1. 8950€ na 1 dieťa v prípade vytvorenia novej triedy, a tým zvýšenia kapacity o 20: 8950x20= 179 000€
  2. 2900€ na 1 dieťa v prípade zvyšovania kapacít telocvične, pričom sme vychádzali z pôvodnej kapacity 145 detí: 2900x145=420 500€

Spolu je to 599 500€, takže rozpočet spĺňa limity a benchmarky.

Viac
Subjekt
Mesto Poltár
Miesta realizácie
Poltár
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2023 - 01.12.2023
Celková suma
219,724 €
Vlastné zdroje
10,986 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozširovanie kapacít existujúcich objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
11.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
11.08.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
214,32 (m2)
Cieľ
214,32 (m2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
214,32 (m2)
Cieľ
214,32 (m2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
117,0 (osoby)
Cieľ
165,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Poltár
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Poltár

Suma celkom
50,580 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
INPER, s.r.o.
IČO
45339694
Názov
JAMU STAV, s.r.o.
IČO
53627083
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.