Popis projektu

Predmetom projektu je vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, konkrétne pre športové využitie vrátane voľného času a to rekultiváciou plochy, ktorá bola v súčasnom stave využívaná ako spevnená plocha pri areáli futbalového ihriska TJ Lokomotiva Margecany. Stavebnými úpravami sa realizuje nové atypické multifunkčné ihrisko rozmerov 22x54 m s umelým trávnatým povrchom s mantinelmi a s ochrannými sieťami. V jarnom, letnom a jesennom období bude určené na hru a tréning kolektívnych športov - futbal, volejbal a v zimnom období sa vytvorenie ľadovej plochy na ploche ihriska vytvoria podmienky pre verejné korčuľovanie a ľadový hokej. Umiestnenie ihriska je v miestnej časti obce zvanej Olše a v jeho blízkosti sa nachádzajú dva nové stavebné obvody (Drevoskládka, Pod Horou), ktoré sú najperspektívnejšie z hľadiska ďalšieho rastu a rozvoja obce. Skvalitnenie základných služieb v oblasti využívania voľného častu vrátane športu prispieva k záujmu mladých a ekonomicky aktívnych ľudí k zotvrvaniu v obci a k výstavbe nových rodinných domov, čo prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju vidieckej oblasti. Forma financovania - refundácia. Projekt je v súlade s fok. oblasťou 6B.

Projekt nie je rozdeľovaný na etapy. Po ukončení projektu bude projekt plne prevádzkyschopný.

Podrobné údaje o splnení podmienok poskytnutia projektu sú uvedené v prílohách žiadosti a v prílohe Projekt realizácie. 

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
59,500 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Ihrisko s umelým povrchom pri TJ Margec…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
1850,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.