Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je rozvinúť digitálne zručnosti našich zamestnancov obecného úradu a naučiť ich ako zvládať stresové situácie. S príchodom pandémie COVID-19 a na základe protipandemických opatrení sme museli prejsť s bežnej každodennej práce a osobným kontaktom s občanom obce do online priestoru. V tejto súvislosti sme objavili viaceré nedostatky v digitálnych zručnostiach našich zamestnancov. Meniace sa požiadavky a trendy spojené s pandémiou COVID-19 zvyšujú nároky na zamestnancov obecného úradu. Preto je nevyhnutnosťou aby boli zamestnanci vyškolení k novým návykom a digitálnym zručnostiam potrebných na komunikáciu so štátom a s občanom. Z uvedeného dôvodu predkladáme tento projekt, ktorého zámerom je prekonať prekážky a ťažkosti spojené s pandémiou v oblasti práce formou online (aj forma home office), prostredníctvom rozvoja digitálnych zručností našich zamestnancov a náuky ako zvládať stresové situácie a zlepšiť komunikáciu. Obec chce pre zamestnancov obecného úradu zabezpečiť lepšiu adaptáciu a ich udržateľnosť na meniacom sa trhu práce v dôsledku pandémie COVID-19, prostredníctvom zvyšovania a rozvíjania ich zručností v digitálnej oblasti, v oblasti komunikácie a schopnosti práce v stresových situáciách. Prostredníctvom realizácie projektu budeme pripravení na možné budúce krízové situácie.

predstavuje podporu rozvoja digitálnych zručností, komunikácie, zvládanie práce v stresových situáciách a zlepšenie adaptácie zamestnancov na zmeny v pracovnom proces spôsobené pandémiou COVID-19 a zároveň je v súlade so špecifickým cieľom Operačného programu ľudské zdroje 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

pre predkladaný projektu sú zamestnanci obecného úradu v počte 13, ktorých úžitok bude v rozvoji ich doterajších zručností a znalostí v digitálnej oblasti, komunikačnej oblasti, schopnosti zvládať stresové situácie a možnosti rýchlejšej adaptácie na meniace sa požiadavky v pracovnom procese spôsobené pandémiou COVID-19.

, ktorá bude mať priamy alebo nepriamy prínos z realizácie predkladaného projektu je:

  • Občania obce
  • Pracovníci štátnych inštitúcií, s ktorými obec komunikuje
  • Pracovníci obecných úradov v okolitých obciach

Výstupy realizácie projektu budú merateľné merateľnými ukazovateľmi:

  • Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19  alebo v rámci zmierňovania jej následkov -
  • Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov –

Projekt plánujeme realizovať počas , kedy s jeho realizáciou chceme začať v novembri 2022 a ukončiť jeho realizáciu v novembri 2023.

je Obecný úrad Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany.

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.11.2023
Celková suma
37,414 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Profesijný rozvoj nových zručností zame…
Typ
Nadobúdanie/zvyšova…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
03.03.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
23.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
03.03.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
23.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
13,0 (osoby)
Cieľ
13,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
13,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušál 3,4/2023

Paušál

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 OP Gallová

Sumarizačný hárok 3/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 OP Behún

Sumarizačný hárok 3/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 OP Kakaščíková

Sumarizačný hárok 3/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Petrová K.

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Semeňáková

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Bialková

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Petrová G.

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Mertová

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Beňo

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Kovaľová

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Jurko

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Sabolová

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Bučko

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Bardák

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Hudák

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH - účastníci 3/2023 Zvoľanská

SH - účastníci 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 3/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - RP 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 3/2023 Gallová

Sumarizačný hárok - RP 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - OP 4/2023 Behún

Sumarizačný hárok - OP 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - OP 4/2023 Gallová

Sumarizačný hárok - OP 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 4/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - RP 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 4/2023 Gallová

Sumarizačný hárok - RP 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Semeňáková

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Hudák

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Bučko

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Kovaľová

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Zvoľanská

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Petrová G.

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Bardák

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Beňo

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Jurko

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Sabolová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Petrová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023 Mertová

Sumarizačný hárok - účastníci 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Beňo

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Jurko

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Mertová

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Petrová K.

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Zvoľanská

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Kovaľová

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Sabolová

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Petrová G.

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Hudák

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Bučko

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Bialková

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Bardák

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci Semeňáková

Sumarizačný hárok 10/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Jurko

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Bučko

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Hudák

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Zvoľanská

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Petrová K.

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Sabolová

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Beňo

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Bialková

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Petrová G.

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Kovaľová

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Bardák

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Mertová

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci Semeňáková

Sumarizačný hárok 9/2023 - účastníci

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Zvoľanská

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Semeňáková

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Bardák

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Beňo

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Bučko

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Hudák

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Kovaľová

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Mertová

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Petrová G.

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Petrová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023 Jurko

Sumarizačný hárok - účastníci 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 RP Bialková

Sumarizačný hárok 9/2023 RP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Kovaľová

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Bučko

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Jurko

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Petrová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 SZvoľanská

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Mertová

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Bardák

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Beňo

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Hudák

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Petrová G.

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023 Semeňáková

Sumarizačný hárok - účastníci 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Semeňáková

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Mertová

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Jurko

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Hudák

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Petrová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Bučko

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Kovaľová

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Beňo

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Bardák

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Petrová G.

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023 Zvoľanská

Sumarizačný hárok - účastníci 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 RP Gallová

Sumarizačný hárok 10/2023 RP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 RP Bialková

Sumarizačný hárok 10/2023 RP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 11/2023 RP Bialková

Sumarizačný hárok 11/2023 RP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 7/2023 OP Behún

Sumarizačný hárok 7/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok 7/2023 OP Gallová

Sumarizačný hárok 7/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok 8/2023 OP Gallová

Sumarizačný hárok 8/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok 8/2023 OP Behún

Sumarizačný hárok 8/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 OP Gallová

Sumarizačný hárok 9/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 OP Behún

Sumarizačný hárok 9/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 11/2023 OP Gallová

Sumarizačný hárok 11/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 11/2023 OP Behún

Sumarizačný hárok 11/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 OP Behún

Sumarizačný hárok 10/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 OP Gallová

Sumarizačný hárok 10/2023 OP

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Paušál 7/2023-11/2023

Paušál 7/2023-11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
3,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - RP 5/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - RP 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 5/2023 gALLOVÁ

Sumarizačný hárok - RP 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

SH - OP 5/2023 Behún

Sumarizačný hárok - odborný personál 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

SH - OP 5/2023 Gallová

Sumarizačný hárok - odborný personál 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Bardák

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Beňo

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Zvoľanská

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Hudák

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Jurko

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Petrová G.

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Bučko

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Kovaľová

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Petrová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Mertová

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023 Semeňáková

Sumarizačný hárok - účastníci 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Behún 6/2023

Sumarizačný hárok - odborný personál 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Gallová OP 6/2023

Sumarizačný hárok - odborný personál 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 6/2023 Gallová

Sumarizačný hárok - RP 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - RP 6/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - RP 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Beňo

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Bardák

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Semeňáková

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Mertová

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Hudák

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Bialková

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Zvoľanská

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Jurko

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Bučko

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Kovaľová

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Petrová G.

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Petrová K.

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok - účastníci 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Príloha č. 2 - Paušálna sadzba 5/2023-6/2023

Príloha č. 2 - Paušálna sadzba 5/2023-6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok RP 7/2023 Bialková

Sumarizačný hárok RP 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok RP 7/2023 Gallová

Sumarizačný hárok RP 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok RP 9/2023 Gallová

Sumarizačný hárok RP 9/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok RP 8/2023 Gallová

Sumarizačný hárok RP 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok RP 8/2023 Bialková

Sumarizačný hárok RP 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov IČO
Názov
Obec Lemešany
IČO
00327344
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.